De Grønne vil satse stort på grønne jobber

På samme måte som oljenæringen fikk fødselshjelp i form av svært gode vilkår, vil Miljøpartiet De Grønne løfte fram grønne næringer.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne

Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne vil ha en omstilling av næringslivet.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Valglogo

Det haster, både for å skaffe arbeid til alle som nå mister jobben i oljesektoren og for å ta vare på klimaet, sier De Grønnes Rasmus Hansson til VG. Partiet hans ønsker å avvikle petroleumsvirksomheten innen 2040.

– Det blir ingen omstilling av næringslivet så lenge regjeringens suverent største satsingsprosjekt er olje. Ingen andre næringer i Norge er i nærheten av å ha så gode rammevilkår og summen av disse fordelene er langt, langt over det som noen andre næringer kan drømme om, sier Hansson.

– Samme næringsutvikling som sist

De Grønne vil satse tungt på forskning, utdanning og innovasjon og overføre de økonomiske fordelene oljenæringen nyter godt av til grønne næringer. I tillegg vil partiet bygge opp næringer som ikke er oljeavhengige, gi skattelette og andre fordelere til små bedrifter og gründere. Partiet ser også for seg et statlig foretak etter samme modell som Enova, men rettet mot « bionæringer basert på marine ressurser og jord- og skogbruk».

– Dette er et tilsvarende systematisk næringsutviklingsprosjekt som det Norge startet på da Stortinget i 1970 vedtok utvikle en oljenæring, mener Hansson.

(NTB)