Hopp til innhold

Pårørende til psykisk syke sliter seg ut – ny studie peker på løsninger

Tilbudet for pårørende til psykisk syke er altfor dårlig, mener Mental Helse. Nå kan en dansk studie bidra til å bedre hverdagen til mange nordmenn.

Pårørende til en med psykisk sykdom

Hun er pårørende til en med psykiske sykdommer – men føler seg ikke sett av norsk helsevesen.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

En ny studie fra Danmark viser at pårørende til psykisk syke opplever mindre angst, depresjon og utbrenthet når de lærer å vise omsorg for seg selv.

– Vi vet at opptil 50 prosent av de pårørende blir syke med angst, stress eller depresjon. De skal forsøke å ha et normalt liv, gjøre det godt på jobb og passe på sine kjære som er syke, og det er vanskelig.

Det forklarer Nanja Hollan Hansen, forskeren bak studien i Danmark, som først ble omtalt på forskning.no.

Hansen mener at det er for få tilbud for de pårørende, og håper at studien vil føre til endring.

Hun viser til studien og sier at man som pårørende er nødt til å passe på seg selv før man passer på andre.

– Ved målrettet trening og meditasjon har man mulighet til å passe på sin mentale helse, og unngå at man havner utenfor arbeidslivet.

Nanja Holland Hansen

Nanja Holland Hansen forsket på pårørendes psykiske helse.

Foto: privat

På jobb hele døgnet

En som har havnet utenfor arbeidslivet på grunn av psykisk sykdom er en kvinne i Øst-Finnmark. Hun er mor til en ung mann med flere diagnoser og psykiske problemer. Oppveksten hans har vært preget av utredninger og legebesøk, og moren har brukt utallige timer på å følge ham opp.

Hun ble til slutt så utbrent og så mye sykmeldt at hun måtte slutte i arbeid i en lengre periode.

Hun kjempet seg tilbake i jobben i fjor høst, og anser nå arbeidsstedet som et fristed.

Å være pårørende er som å være på jobb 24 timer i døgnet. Du kan aldri ta fri. Du har et veldig stort ansvar for andre og ikke så mye tid for deg selv.

Moren har ved flere anledninger måttet presse seg selv videre, selv om hun følte at hun ikke klarte det. Hun forteller om håpløse perioder, men at hun alltid klarer å kravle seg opp igjen.

– Når du har noen som er psykisk syk rundt deg, så har du ikke noe valg. Du kan ikke tillate deg selv å bli liggende. Du er nødt til å stille opp.

Hun er ikke overrasket over resultatene fra studien i Danmark.

– Det å bli sett og hørt som pårørende er kjempeviktig. Det blir man vanligvis ikke. Fokuset er veldig ofte på den som er syk – det er den du skal betjene. Å få opplæring i hvordan man skal takle seg selv er kjempeviktig.

Pårørende til en med psykisk sykdom

Hun har blitt så utbrent at hun måtte ut av arbeidslivet en periode.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Føler du deg sett av norsk helsevesen?

– Nei, det gjør jeg ikke. Ikke som pårørende. Når du har vært pårørende så lenge og har pådratt deg utmattelse og utbrenthet, så blir du jo sett – og det er jo en viss forståelse for hvorfor du er det. De sier «selvfølgelig er du utbrent og utslitt, vi forstår det». Men du får ikke noe tilbud om hjelp.

Hadde hun fått tilbudet, hadde hun deltatt på et slikt kurs.

Tilbudet er ikke godt nok

– Det er viktig at noen har tatt den pårørende-rollen på alvor og har sett at pårørende ofte står i en vanskelig situasjon. De pårørende kjenner på det å slite. At de lærer hvordan de kan hjelpe seg selv og den de er pårørende til, synes jeg er positivt, sier Jill Arild, landsleder i Mental Helse, om studien.

Arild mener at norsk helsevesen bør tilby tilsvarende kurs for pårørende som det i Danmark.

– Jeg tror at alt som kan være med å støtte opp under kompetansen og utholdenheten til pårørende er positivt. At pårørende lærer sine egne grenser og skjønner når de trenger litt mer hjelp, det tror jeg er viktig.

Hun har stor forståelse for at pårørende som moren fra Øst-Finnmark ikke føler seg sett. Arild mener selv at pårørende har for lite tilbud om hjelp i Norge i dag.

– De er absolutt ikke godt nok ivaretatt.

Jill Arild

Jill Arild mener at kurs som hjelper pårørende å hjelpe seg selv bør komme til Norge.

Foto: Martin Torstveit / NRK

En viktig gruppe

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke beskriver pårørende som en viktig gruppe. Hun forstår at det er særlig krevende å være pårørende til psykisk syke.

Jahrmann Bjerke forteller at regjeringen vektla bedre opplæring og veiledning i pårørendestrategien som ble lagt frem før jul. Hun mener likevel at det finnes mange gode tilbud for pårørende i Norge, i regi av helse- og omsorgstjenester og frivillige organisasjoner.

– Både kommuner og sykehus tilbyr lærings- og mestringstilbud til personer med langvarige helseutfordringer og deres pårørende. Regjeringen har satt i gang en gjennomgang av disse tjenestene. Her vil vi blant annet se på hvordan tilbudet til pårørende til psykisk syke kan forbedres, forklarer Jahrmann Bjerke.

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær

Maria Jahrmann Bjerke sier regjeringen har fokus på de pårørende til psykisk syke.

Foto: Helse og omsorgsdepartementet

Hun legger til at studien fra Danmark er et nyttig innspill til dette arbeidet, og er positiv til resultatene fra studien.

– Det er fint å se at tiltak som informasjon og opplæring oppleves som verdifullt, og bidrar til at pårørende kan stå i jobb.