Dagbladet: – Hun blir politimester i nytt politidistrikt

Politidirektør Odd Reidar Humlegårds liste over nye politimestre er godkjent av justisminister Anders Anundsen (Frp).

Ellen Katrine Hætta

Ellen Katrine Hætta blir politimester i Finnmark politidistrikt, ifølge Dagbladet.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

De nye politimestrene utnevnes av Kongen i statsråd førstkommende fredag.

Ifølge Dagbladet er det nåværende politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta, som blir den nye politimesteren i Finnmark politidistrikt.

Hætta har vært Øst-Finnmark politidistrikts politimester siden 2011, etter å ha vært konstituert politimester en periode før utnevnelsen. Hun startet sin politikarriere i år 2001, da som politiadvokat i samme politidistrikt. Siden har hun vært både politiinspektør og leder for retts- og påtaleavdelingen, samt statsadvokat for Troms og Finnmark.

Nye politimestre i nye politidistrikt

Disse er ifølge Dagbladet de nye politimestrene:

  • Ellen Katrine Hætta (Finnmark politidistrikt)
  • Tone Vangen (Nordland politidistrikt),
  • Nils Kristian Moe (Trøndelag politidistrikt),
  • Ingar Olav Bøen (Møre og Romsdal politidistrikt),
  • Kaare K. Songstad (Vest politidistrikt),
  • Hans Vik (Rogaland politidistrikt),
  • Kirsten Lindeberg (Agder politidistrikt),
  • Christine Fossen (Sør-Øst politidistrikt),
  • Johan Brekke (Innlandet politidistrikt)
  • Jon Steven Hasseldal (Øst politidistrikt).

Ole Bredrup Sæverud i Troms og Hans Sverre Sjøvold i Oslo fortsetter i stillingene i de utvidede politidistriktene fra nyttår. Troms vil inkludere Sør-Troms, mens Oslo fra neste år også omfatter dagens Asker og Bærum politidistrikt.

Den nye nærpolitireformen fører til at dagens 27 politidistrikter skal slankes til tolv fra 1. januar neste år. Det ble lyst ut nye politimesterstillinger i ti av de nye politidistriktene.

Les også: