Bygging av PET-senter på UNN kan starte

UNN i Tromsø kan starte utbyggingen av PET-senteret. I dag fikk sykehuset tillatelse til å låne de pengene som er nødvendig.

PET-skanner

PET-skanner gir bedre kreftdiagnostikk og dermed bedre behandlingsmuligheter.

Foto: Torkild Jemterud / NRK

Styret i Helse Nord godkjente i 2014 at det skulle bygges opp et PET-senter ved Universitetssykehuset i Tromsø. Totalkostnadene for prosjektet var beregnet til 537 millioner kroner.

Når regjeringen tirsdag kom med nyheten om at Helse Nord får tillatelse til å låne 70 prosent av totalkostnadene, kan byggingen av senteret i Tromsø komme i gang. Det sier sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen.

Bedre behandling

En PET-skanner er et viktig redskap for å kunne diagnostisere kreft, og dette er en forutsetning for å kunne gi den beste behandling.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helseministeren mener at dette vil bidra til et likeverdig og godt helsetilbud til folk i Nord-Norge

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Helseminister Bent Høie sier til NRK at det er viktig å få etablert et slikt senter fordi det vil være med på å gi den nordnorske befolkningen et likeverdig og godt helsetilbud.

– Behandling av sykdom er viktig, men dette senteret vil også få stor betydning for videre forskning og utvikling i kunnskapsbyen Tromsø, sier Høie.