Skal bli bedre kreftundersøkelser i nord

I 2017 vil Nord-Norge få sitt eget PET-senter for avansert diagnostikk av kreft.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø
Foto: NRK

Styret i Helse Nord godkjente i dag forprosjektet ved UNN til en prislapp på 536 millioner kroner.

– Dette er en ny milepæl. Befolkningen i nord skal ha et like godt tjenestetilbud som resten av landet derfor er vi opptatt av å få etablert senteret så raskt som mulig, sier styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord i en pressemelding.

PET/CT bør gis som tilbud på alle universitetssykehus hvor diagnostikk, behandling og oppfølgning av kreftsykdom ivaretas. Det er en økning av krefttilfeller i landet, som gjør at det er et stort behov for bedre teknologi.

Gir mer presise diagnoser

UNN startet med PET-diagnostikk i 2010 i midlertidige lokaler.

– PET-teknologien gir en langt mer presis beskrivelse av tilstand, slik at fagfolkene får et bedre grunnlag for å utforme behandlingen med vesentlig mindre belastning for pasienten, sier kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset i Helse Nord.

I dag gjøres omtrent 500 PET-undersøkelser ved UNN. Behovet i Helse Nord er beregnet til mellom 1.345 og 2.545 undersøkelser per år i 2020. Helseforetaket opplyser om at i videre planlegging legges høyeste alternativ til grunn.

Derfor legges det til rette for å plassere to PET-skannere i anlegget.

Vil søke om lån til 70 prosent

PET-senteret vil være 4212 kvadratmeter. Helse Nord søker Helse- og omsorgsdepartementet om 70 prosent lån for å realisere prosjektet.

Årlig økning i driftskostnadene vil være på 50 millioner kroner, heter det i pressemeldingen. Senteret vil også inneholde forskningsarealer for Universitetet i Tromsø og produksjonslokaler for Sykehusapotek Nords virksomhet i Tromsø.