Byen som marked

«Byen som marked» heter et nystarta prosjekt som har ett mål: Å få byfolk ut i distriktene.

Randi Laukli, prosjektleder for «Byen som marked» vil ha folk ut til distriktene
Foto: Kristine Østvold

Prosjektleder Randi Laukli mener reiselivet satser alt for lite på bygdene.

-Det er for lite informasjon om tilbudene som finnes i distriktene, slik at folk tror ikke tilbudene er der, sier Laukli.

 

Mange tilbud

-Vi har laget en analyse, og sett på tilbudene som finnes i distriktene. Det er mange bra tilbud, som folk rett og slett ikke vet om sier Laukli.

Hun er prosjektleder for prosjektet som altså har som mål å få byfolk ut til distriktene. Det er Lanbruks- og Matdepartementet, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Troms som står bak forprosjektet. Dersom dette forprosjektet viser at det er et marked, og muligheter for både gamle og nye prosukter, kommer prosjektet til å fortsette.

I første omgang kartlegges tilbud og etterspørsel i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen.

Til stor hjelp

Kirsti Sollid bor i Lyngen, og har drevet Café i det gamle eldresentret på Lyngseidet. Hun mener et slikt prosjekt er til stor hjelp.

-Først og fremst blir vi jo synliggjort i et tøft marked. Markedsføringen er både krevende og utfordrende.