Hopp til innhold

Brenna om kvinneprest-beklagelse: Disse verdiene hører fortiden til

Kunnskapsministeren reagerer kraftig på at bruk av kvinnelig prest førte til en beklagelse fra rektoren ved den kristne friskolen Straumfjordnes i Nordreisa.

– Heldigvis har Den norske kirke kommet lenger, og i dag er flere enn én av tre prester i Norge, kvinner. Dette er det viktig at særlig jentene på Straumfjordnes skole får se, sier Brenna i en kommentar til NTB.

Hun understreker at norsk skole skal fremme toleranse og likestilling mellom kjønnene, og at det skal ligge til grunn for all opplæring som gis ved skolene – også de private.

– Ingen enkeltskole kan velge å se bort fra dette, sier hun.

Brenna minner om at Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med privatskolene. Hvis de avdekker regelbrudd, kan de gi pålegg om å rette på forholdene. I de mest alvorlige tilfellene er det også hjemmel for å trekke tilbake skolens godkjenning.

Norsk kvinnelig teologforenings leder, Beate Iren Lerdahl, synes saken er sjokkerende.

– Det er kjønnsrasisme og diskriminering, sier hun.