Bøtelagte reineiere slipper å betale

Reineiere som er bøtelagt for ikke å ha telt reinflokken slipper trolig å betale. Reindriftsdirektør Trond Aarseth sier det er viktigere å få telt flokken enn å drive inn pengene.

Reinflokk i Kautokeino

Reintellingen er i følge reindriftsdirektør Trond Aarseth forsinket. Men for reineierne får det neppe konsekvenser.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Bakgrunnen er kravet om reduksjon i reintallet som myndighetene har pålagt reindrifta.

Leder i Norske reindriftssamers landsforbund, Ellinor Marita Jåma kritiserer fylkesmannens reinforvaltning for ikke å ha fått gjennomført tellinga innafor planlagt tidsrom.

– Fylkesmannen må forholde seg til reindrifta når flokkene skal telles. Og reindrifta må naturligvis ta hensyn til vær og vind, sier Jåma.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma er leder i Norske reindriftssamers landsforbund.

Foto: Dragan Cubrilo/NRK

Hun mener situasjoner som har oppstått har skapt både misnøye og uro, og at det er helt unødvendig at ikke tellingene er ferdige.

– Landbruksdirektoratet og fylkesmannen må legge forholdene bedre til rette for å gjennomføre de pålagte tellingene.

– Forsinket fordi vi tar hensyn

Men reindriftsdirektør Trond Aarseth sier reintellingene ikke er helt ferdige enda nettopp fordi de har tatt hensyn til reindriftsutøverne.

Trond Aarseth

Reindriftsdirektør Trond Aarseth

Foto: Harry Johansen / NRK

– Det har vært en lang kuldeperiode, elver som ikke har vært tilfrosset og at reineiere har flyttet flokken før vi har fått telt eller mista kontrollen over flokken. Så har det i tillegg vært kø på slakteriet, forklarer Aarseth.

Driver ikke inn bøter

Reindriftsdirektøren forteller at de både har gitt pålegg om telling og skrevet ut tvangsmulkt for dem som ikke har gjort sin plikt. Men det betyr trolig lite:

– Vi kommer nok ikke til å drive inn disse pengene. Det viktigste av alt er tross alt at vi får talt reinflokkene, og ikke nødvendigvis drevet inn penger til staten, sier reindriftsdirektøren.

Hvorvidt reintallet nå er nede på det nivået som myndighetene har satt er ikke helt klart.

– Vi jobber nå med telleresultatene. Det er noen tilfeller der vi må gjøre noen beregninger, så i løpet av noen uker har vi full oversikt, sier Aarseth.