Vurderer om reintallene skal bli offentlig

Reintallet har vært hellig for alle reineiere i generasjoner. Ingen forteller frivillig hvor mange dyr de eier. Nå vurderer regjeringen en endring på dette. Landbruksministeren vil ha åpenhet.

Reinflokk

Hvor mange rein den enkelte utøver eier er unntatt offentlighet.

Foto: Máijá Holm Balto / NRK

– Det er litt underlig at det ikke skal være åpenhet rundt disse spørsmålene, og derfor vil vi se nærmere på om det er grunnlag for endringer på det punktet. For vi er i utgangspunktet for åpenhet når det er hensiktsmessig i så stor grad som mulig, sier Sylvi Listhaug (Frp) til NRK.

Reindriftsloven regulerer innsyn i reintallet til reineierne. Opplysningene om reintallet er underlagt taushetsplikt (se faktaramme).

Ønsker mest mulig åpenhet

Regjeringen skal vurdere om det skal være slik også i framtida. Det skjer i forbindelse med gjennomgangen av reindriftsloven som regjeringen har bebudet.

– Jeg ønsker mest mulig åpenhet når det er gode grunner for det. Men det er både for og imot her så det må vurderes, sier landbruksministeren.

– Tror du at du makter å gjøre noe med den gamle tradisjonen om at reintallet er noe som skal være hemmelig?

– Jeg vil i hvert fall gjøre en vurdering av om det er hensiktsmessig at vi ikke skal kjenne til antallet rein til den enkelte eier, og så får vi komme tilbake til når vi har fått gjort den vurderingen, svarer statsråden.

– Legg bort denne idéen

Tidligere leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara mener statsråden øyeblikkelig må legge bort denne tanken.

Statsråd Sylvi Listhaug og Nils Henrik Sara (NRL)

Landbruksminister Sylvi Listhaug og tidligere leder i NRL, Nils Henrik Sara møttes i forbindelse med reindriftsforhandlingene.

Foto: LMD

– Det vil være helt feil å la hele samfunnet få innsyn i dette. Slik vil utøverne henges ut for alle og enhver, sier han.

Han mener det er tilstrekkelig om myndighetene vet hvordan reintallet til utøverne er og utvikler seg.

– Myndighetene har jo alle tallene i dag, og de behøver ikke å gjøre disse offentlig for å utøve sin politikk, sier Sara til NRK.

Reineier Nils Mathisen Gaup er derimot positiv til statsrådens idé.

– Jeg ser ingen grunn til at reintallet skal unntas offentlighet. Alle er kjent med den gamle tradisjonen, men det skader ikke å tenke annerledes. De fleste utøvere mottar jo offentlige penger, og derfor er jeg ikke negativ til at offentligheten også kjenner til reintallet, sier Gaup til NRK.

– Åpenhet er bra

Aps stortingsrepresentant fra Finnmark, Helga Pedersen avviser ikke tanken om å gjøre reintallene offentlig.

– Jeg vil ikke ta stilling til det forslaget over bordet, men det er absolutt noe som vi vil være med å vurdere, sier hun til NRK.

Hun mener åpenhet er bra, og viser til at det i andre naturbaserte næringer har man veldig god innsikt i kvoter, mengder og antall.

– Jeg mener det er høyst betimelig å se på disse tingene også når det gjelder reindrifta selv om det er kontroversielt, sier Pedersen.

– Hvor mange sauer har du?

– Jeg har 104 vinterfóra sauer, svarer Ap-politikeren fra Vestertana.

Fylkesmann i Møre og Romsdal, Lodve Solholm er leder i Reindriftsstyret. Han mener hemmelighold rundt reintallene kan ha bidratt til at enkelte har kunnet øke det.

– Det er klart at så lenge det er hemmelig så finnes det en mulighet for det, sier han.

Tallene NRK offentliggjorde onsdag dokumenterer at mange reineiere i Vest-Finnmark har latt flokkene vokse.

Solholm utelukker ikke at Reindriftsstyret vil se nærmere på dette.

– Vi er sannsynligvis nødt til det, sier han.