Blir ikke fornyet

Utestedet Kaikanten i Hammerfest får ikke fornyet sin skjenkebevilling. Anbefalingen fra rådmannen i kommunen, som viser til flere hendelser fra tidligere år, med blant annet alkoholservering til synlig berusede personer. Politiet stiller seg også negative til å fornye skjenkebevillingen for utestedet. Saken skal opp til politisk behandling for endelig avgjørelse.