Hopp til innhold

Bernt-Aksel Jensen skyldig i grov utroskap

VADSØ: Lokalpolitiker Bernt-Aksel Jensen i Vadsø er dømt til 10 måneders fengsel for grov økonomisk utroskap. Forsvareren regner med å anke.

Bernt-Aksel Jensen
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Dommen fra Øst-Finnmark tingrett ble kjent fredag ettermiddag.

Aktor Jens Bernhard Herstad hadde lagt ned påstand om fengsel i ett år og seks måneder, mens hans forsvarer Per Magne Kristiansen sa at han hadde knapt sett en mer urimelig tiltale i sin tid som forsvarer. Jensen selv nektet all straffskyld.

Jensen var tiltaltt for grov utroskap mot sin demente kone Anne Strifeldt, som tidligere var ordfører i Vadsø.

Det første punktet gikk ut på at han hadde kjøpt ny bil med nærmere 300.000 kroner fra Strifeldts konto på et tidspunkt hvor hun selv var så syk at hun ikke lenger var med på tur. På dette punktet ble han frikjent.

«Anne hadde en klar interesse i at tiltalte disponerte en bil slik at han daglig kunne komme på besøk til henne,» heter det i dommen.

Omstridt forsikring

Det andre punktet i tiltalen gikk ut på at han plasserte drøyt 1,1 million kroner i et fond, der han selv var begunstiget hvis Strifeldt skulle dø. Jensen selv forklarte at pengene på kontoen skulle være i bakhånd i tilfelle det kom en kur mot Alzheimer. I så fall ville paret være beredt til å flytte eller betale for medisiner selv.

Aktor mente derimot Jensen hadde til hensikt å holde pengene utenom et arveoppgjør med barna som Strifeldt hadde fra sitt første ekteskap. På dette punktet ble han funnet skyldig.

Per Magne Kristiansen

Bernt-Aksel Jensens forsvarer Per Magne Kristiansen vurderer å anke til lagmannsretten.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Retten tror ikke på Jensens forklaring om at det var nærmest en formalitet å være oppført som begunstiget.

«Tiltalte forstod følgelig at så lenge forsikringsavtalen ikke ble sagt opp, så ville forsikringssummen også bli holdt utenfor booppgjøret og på denne måten tilfalle ham alene», skriver dommerfullmektig Karl Kristian Nordheim.

«Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte har utnyttet sin stilling som hjelpeverge for sin syke kone», heter det i dommen.

Mulig anke

Bernt-Aksel Jensens forsvarer Per Magne Kristiansen er skuffet over dommen, og mener Jensen er felt på rene formaliteter. Han viser til at pengene ikke er holdt utenom arveoppgjøret.

– Det er ytterst beklagelig at man av formelle hensyn gjør en hedersmann til kjeltring, sier Kristiansen.

– Nå skal vi sette oss ned i ro og mak og gå gjennom dette og evaluere grunnlaget for anke. Slik det ser ut nå, går det not en anke til lagmannsretten, sier Kristiansen.

Bernt-Aksel Jensen er tidligere ordfører (Ap) i Nordkapp, men har flyttet til Vadsø og senere brutt med partiet. Han representerer nå Vadsølista.

Karl Kristian Nordheim

Dommerfullmektig Karl Kristian Nordheim, her med meddommer Gunnar Grov, fant Bernt-Aksel Jensen skyldig på det mest alvorlige tiltalepunktet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK