Berger Porsanger-skoler ut året

Kommunestyret i Porsanger har i dag sikret drift av skolene i Børselv og Billefjord ut året. Like før jul vedtok de samme politikerne at skolene skulle legges ned allerede fra 1. januar.

Børselv skole

Børselv skole berges, iallfall ut skoleåret.

Foto: Jan Harald Tomassen

Dager med harde politiske diskusjoner førte like før jul ikke fram til at politikerne i Porsanger ble enige om framtida til grendeskolene i Børselv og Billefjord. Dermed fikk det borgerlige flertallet den ene stemmen som var tilstrekkelig for at forslaget om nedleggelse ble vedtatt. Protestene uteble ikke og i dag har de samme politikere vedtatt at skolene skal bestå ut skoleåret.

I følge Finnmark Dagblad har politikere funnet de nødvendige 1,5 millioner kroner til videre drift ved at det kommer 600.000 mer inni eiendomsskatt, 600.000 fra et budsjettert overskudd for 2015 og 300.000 fra barnehagesektoren.