Berederprodusent kontakter huseiere

OSO Hotwater AS skal i løpet av juni sende informasjon til samtlige norske husstander om de potensielt farlige varmtvannsberederne produsert mellom 2009 og 2011. Det opplyser selskapet etter et møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Flere typer varmtvannsberedere som OSO produserte i denne perioden, medfører fare for overoppheting og i ytterste konsekvens brann.