Ber turgåarar samle inn bjørneskit

Rovdata oppfordrar jegerar og turfolk til å samle inn bjørneskit i haust, for å hjelpe med bistandsregistrering av bjørn her i landet. Prøver kan ein levere ved å kontakte Statens naturoppsyn (SNO), og kan bli oppbevart nedfryst fram til levering.

Bjørn på Finnmarksvidda
Foto: John Mathis Utsi