Hopp til innhold

Ber om tvungen psykisk helsevern for drapstiltalte etter Vadsø-drapet

Statsadvokaten ber om at 18-åringen skal dømmes til overføring til psykisk helsevern.

Drapsåsted i Vadsø

Mannen som drepte Håvard Pedersen i Vadsø i sommer var psykotisk ifølge tiltalen.

Foto: NRK

Det er nå tatt ut drapstiltale mot 18-åringen som drepte Håvard Pedersen på Coop Byggmix i Vadsø lørdag 14. juli i år.

Det melder ifinnmark.no.

Førstestatsadvokat og embetsleder ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter, Lars Fause, har tatt ut tiltale til Øst-Finnmark tingrett. Her ber påtalemyndigheten om at 18-åringen skal dømmes til overføring til psykisk helsevern.

Statsadvokaten mener 18-åringen var psykotisk da han gjennomførte drapet.

Lars Fause

Førstestatsadvokat og embetsleder ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.Lars Fause, har tatt ut tiltale til Øst-Finnmark tingrett.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Satt av fire dager til rettssaken

Tiltalebeslutning er meddelt den tiltalte og de pårørende, opplyser Lars Fause til iFinnmark.

– Saken vil formelt bli oversendt Øst-Finnmark tingrett, vedlagt påtalemyndighetens bevisoppgave, primo neste uke. Det er allerede satt av inntil 4 dager til hovedforhandlingen i uke 50, sier Fause.

Han opplyser videre at tema for hovedforhandlingen i retten vil være kartlegging av hendelsesforløpet – hvorvidt den tiltalte har utført handlingen – og om han i så fall skal ilegges særreaksjon, nemlig dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Utøvd grov vold

I tillegg til selve drapstiltalen, er 18-åringen også tiltalt for å ha utøvet grov vold mot en annen person.

Søndag 19. august i år på Dikemark sykehus skal han uten foranledning ha slått til en sykepleier tre ganger i hodet med knyttet neve.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark