Bedre tilbud til rusavhengige

Ettervernet og det kommunale tilbudet for rusavhengige må styrkes, mener Troms Høyre. Etter årsmøtet i helga har de kommet fram til at de i vil innføre og videreutvikle bruken av helsefaglige tiltak og metoder som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd. De vil også styrke frivillige organisasjoner som jobber med forebyggende tiltak, pårørende og ettervern.