Banak får ikke redusert kapasitet

– Lakselv lufthavn Banak mister ikke muligheten til å ta ned enkelte flytyper, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Avinor planlegger å gjøre deler av rullebanen om til et sikkerhetsområde. Dette fordi lufthavnen ikke møter nye krav om 300 meter sikkerhetsområde i begge ender av rullebanen. – De planlagte endringene av lufthavnen får ingen betydning for flygninger med de store flytypene, sier Solvik-Olsen.