Hopp til innhold

Babcock: – Vi vet at beredskapen tidvis har vært for dårlig

Den første måneden etter at det svenske selskapet Babcock overtok ambulanseflyene i Norge, fløy de mer enn 80 prosent av oppdragene selv.

Beech B250. Babcock sitt fly.

NY OPERATØR: Babcock har driftet luftambulansen i Norge siden 1. juli. Overgangen har ikke gått smertefritt.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Ferske tall fra Luftambulansetjenesten viser at i juli var det totale oppdrag for ambulanseflyene omtrent det samme som i juli de siste fem årene.

– I juli har vi flydd 724 pasienter. Tilsvarende i fjor var 733 og i snitt for de fem siste årene er 754. Behovet varierer litt fra år til år, sier kommunikasjonsrådgiver hos Luftambulansetjenesten Knut Haarvik.

Det ble en tøff start for det svenske selskapet Babcock etter at de satt seg bak spakene på ambulanseflyene i Norge 1. juli.

Årsaken var at selskapet ikke ble ferdig tidsnok med å trene pilotene.

Både overlege Torben Wisborg og overlege Mads Gilbert har uttrykt sine bekymringer over situasjonen.

80 prosent tilgjengelig

Det svenske selskapets ordinære ambulansefly har ikke flydd alle de 724 oppdragene selv, men var tilgjengelig i 592 av dem.

Bylinebilde Knut Haarvik

IKKE BEKYMRET: Kommunikasjonsrådgiver hos Luftambulansetjenesten, Knut Haarvik innrømmer at overgangsfasen har vært utfordrende. Likevel

Foto: NRK

Det er en tilgjengelighet på 81,8 prosent av oppdragene.

– Vi har hatt varierende grader av beredskap gjennom dagen og døgnet ut ifra dag til dag. Det var vi også forberedt på at vi ville få i den overgangsperioden, sier Haarvik

De andre oppdragene har vært utført av Babcock svenske ambulansefly, av forsvarets innleide Bell-helikopter og av ekstra innleide ambulansefly.

– Alle pasienter som har hatt behov for hjelp har fått hjelp. Det er den tilbakemeldingen vi har fått fra sykehusene også, sier Haarvik.

Babcock publiserte også et innlegg på deres Facebookside hvor de annonserte tallene. Der inkluderte de også oppdragene som ble utført av Babcock's svenske ambulansefly og fikk en dekning på 90 %.

Daglig leder i Babcock Scandinavian AirAmbulance, Marius Hansen, sier det har vært en krevende overgangsperiode.

– Vi skulle gjerne hatt en mindre krevende oppstart, men hvis vi tar utgangspunkt i de utfordringene vi fikk, synes jeg våre dyktige ansatte klarte seg gjennom den første testen på en god måte.

Hva tenker dere om tallene?

– Disse tallene sier mye, men ikke alt. Vi vet at beredskapen tidvis har vært for dårlig, men det er bra at det meldes om at alle som har hatt behov for ambulansefly, har fått det.

– Ikke mottatt noen avvik

Eirik Palm er kommunikasjonssjef for Finnmarkssykehuset og mener at juli har gått bra til tross for utfordringer.

Eirik Palm

INGEN AVVIK: Kommunikasjonssjef Eirik Palm mener at juli har gått bra selv om

Foto: Andre Bendixen / NRK

– Finnmark er et av de fylkene i landet med størst bruk av luftambulanse og vi har ikke mottatt noen avvik, verken fra primær helsetjenester eller pasienter, sier han.

Akutt medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN, jobber nå sammen AMK for å kvalitetsikre tall for oppdrag. De skal være klar neste uke.

Det har for UNN ikke vært mulig å kommentere saken på grunn av ferieavvikling.

Tall som ikke står i statistikken

Ambulanseflytjenesten fordeler oppdragene etter akutt, om noe haster, vanlige eller bestilte oppdrag.

– Vi har ikke tall på hvordan disse har fordelt seg i juli i 2019, sier Haarvik.

Pasienter som skulle hatt ambulansefly, men ble overført til sivile ambulansehelikoptre eller redningshelikoptre, fremkommer derimot ikke i statistikken.

– Det er vanskelig å gi et eksakt tall på når helikopter har overtatt for fly. Det er normalt at de er backup for hverandre, sier Haarvik.

Helseminister Bent Høie skriver i en epost til NRK at overgang til ny kontrakt alltid vil være krevende, men at utfordringene ble løst på en god måte.

– Luftambulansetjenesten HF var klar over at det kunne oppstå utfordringer ved operatørbyttet. Derfor hadde de involverte forberedt overgangen, og tiltaksplanen som var utarbeidet virket.