Hopp til innhold

Atomubåter kommer til Tromsø, men utstyr til brann og redning og helse er ikke på plass

– Det er helt åpenbart at hverken kommunen, UNN eller politiet er forberedt på å håndtere ubåtmottak den dag i dag, mener Rødt. Skjer det en atomulykke kan det få fatale konsekvenser for Tromsø.

Atomubåter ved Tromsø

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier de fremtidige anløpene i Tromsø ikke blir så hyppige. Her er USS Seawolf utenfor Kvaløya i august i fjor.

Foto: U.S. Navy

Om ikke lang tid vil de første amerikanske atomubåtene legge til kai i bygda Tønsvik utenfor Tromsø. Men skjer det en radioaktiv lekkasje fra en atomubåt har myndighetene ingen planer om å foreta en masseevakuering av folk i Tromsø.

– Slik som det står i beredskapsplanen, som skal være helt komplett til 1. mai, så mangler vi nødvendig trening på alt som står i planen, og vi mangler også nødvendig materiell.

Det sier kommunedirektør i Tromsø kommune, Stig Tore Johnsen. Han erkjenner at kommunen ikke har det som trengs dersom noe skulle gå galt når atomubåtene kommer.

Stig Tore Johnsen, kommunedirektør i Tromsø.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen i Tromsø kommune.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Tromsø kommune er nå i sluttfasen med arbeidet med en beredskapsplan som må være klar før første anløp av en reaktordreven Nato-ubåt.

– Vi planlegger ikke for at hele Tromsø by må evakueres ved en hendelse. Det er et lite aktuelt scenario, og ikke veldig sannsynlig at skjer, så det kan vi ikke planlegge for, sier Johnsen.

Mangler materiell og kompetanse

Som én av to havner i Norge blir Tønsnes i Tønsvik snart anløpshavn for alliansens reaktordrevne fartøy.

Ifølge kommunedirektøren har de ingen informasjon om når den første ubåten ankommer, men om to uker blir det et digitalt folkemøte i regi av Forsvaret om de planlagte anløpene.

Selv om Tromsø kommune nesten har beredskapsplanen ferdig, er det ikke dermed sagt at alt er på plass. Planen sier bare noe om hva de planlegger å gjøre.

– Planen har ikke nødvendigvis i seg at vi har gjort alle øvelser, skaffet oss kompetanse på hendelser som kan oppstå eller øvrig materiell. Det er ting som vil gjenstå etter 1. mai.

Blant annet mangler noe materiell, og kompetanse til rednings – og helsepersonell som kan være nødt til å bistå ved en ulykke.

Tønsnes havn

Det er her på Tønsnes, like utenfor Tromsø, at de amerikanske atomubåtene skal legge til kai.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Øvelse med politi og UNN

Det var i mars i år at Forsvaret leverte en 80 siders risiko – og sårbarhetsanalyse for anløp av atomubåter. Rapporten ble holdt hemmelig, men NRK fikk innsyn i en ugradert versjon.

Ifølge Forsvaret er en atomulykke lite sannsynlig scenario. Men det kan skje, og ved en ulykke kan konsekvensene være dødsfall, helseskader over tid eller radioaktive skader på natur og miljø.

For å være best mulig forberedt skal Tromsø kommune ha en øvelse førstkommende fredag. Politi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Forsvaret og de fire kommunene Skjervøy, Lyngen, Karlsøy og Tromsø er blant deltakerne.

– Dette blir en viktig øvelse for å teste om planer og systemer som er utarbeidet fungerer som forutsatt, og for å identifisere om det er noe som må justeres. Det sier beredskapsdirektør Ronny Schjeldrup hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

ROS, Tønsnes

Den røde ringen i Forsvarets egen analyse viser soner det i ytterste konsekvens kan bli aktuelt å evakuere folk dersom en atomulykke skulle skje. Sonen inkluderer store deler av Tromsø med Nord-Norges viktigste sykehus, UNN. Eksemplet her viser en ubåt i transitt på vei til Tønsnes.

Foto: Forsvaret

– Fortsatt uforsvarlig

Kommunestyrerepresentant Jens Ingvald Olsen (Rødt) har tidligere uttalt at han synes det er uforsvarlig å si ja til et anløp ved Tønsnes havn. Det holder han fortsatt fast på.

– Det er helt åpenbart at hverken kommunen, UNN eller politiet er forberedt på å håndtere ubåtmottak den dag i dag. Det som skjer nå bekrefter det vi har kritisert de siste fem årene, sier han.

Varaordfører i Tromsø, Mads Hegge Jakobsen (Sp) sier at standpunktet i kommunestyret er tatt, og tror ikke kommunestyret vil snu i saken nå.

– Vi fikk en ganske grundig juridisk vurdering når vi gjorde det vedtaket i kommunestyret som sa at vi i kommunen har mottaksplikt av dette så lenge det ikke går ut over miljø og sikkerhet, og det vil beredskapsplanen utvise.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Våpen politi

Finner smuglernes avsagde hagler, kniver og narkotika: – Miljøet har blitt tøffere

Markus Johnsgård

Er han løysinga på spiss-krisa til Tromsø IL?

Gratangsfjellet

MC-fører fraktet til sykehus etter møteulykke på Gratangsfjellet

Steinras fylkesvei 888 i Lebesby kommune.

Fylkesveien til Nordkinnhalvøya kan stenges på kort varsel