Hopp til innhold

Unge arbeidstakere er mer utsatt for dødsulykker på jobb

Unge arbeidstakere er mer utsatt for arbeidsulykker med døden til følge enn eldre kollegaer. Det mener arbeidstilsynet i Nord-Norge.

Arbeidsulykke Tromsø

Illustrasjon

Foto: Eskil Mehren / NRK

I går omkom en 18 år gammel mann i en arbeidsulykke på Hopseidet.
Regiondirektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge, Truls Johannesen, sier til NRK at det ofte er unge under 25 år som er involvert i arbeidsulykker.

– I fjor så vi at en av fire var i den aldersgruppen. Vi vet også fra forskning at unge arbeidstakere er mere utsatt for arbeidsulykker generelt, enn eldre arbeidstakere, sier Johannesen.

8 mistet livet på jobb i år

Regionsjef Truls Johannesn i arbeidstilsynet

Regionsjef i Arbeidstilsynet, Truls Johannesn.

Foto: Bente Johansen

Så langt i år har til sammen 8 personer mistet livet i ulykker på jobb. Johannesen sier at det er flere årsaker til at unge er mer utsatt for arbeidsulykker.

– Ofte er det jo det at de ikke har de samme risikoforståelsene. De er ung og uerfaren, det er ikke alltid at man har fått god nok opplæring. De er kanskje midlertidig ansatt og har gått glipp av noe som de andre har gått igjennom på dagtid med de andre arbeidstakerne. Ofte seg vi også at arbeidsgiverne ikke er bevisst nok på at de har unge arbeidstakere og ikke legger forholdene til rette for det, sier johannesen.

Arbeidstilsynet tar tendensene på alvor - og har en egen satsing mot yngre arbeidstakere. Likevel er det ifølge Johannesen arbeidsgiverne som har det viktigste ansvaret.

Siste fra Troms og Finnmark