Hopp til innhold

Arbeidsministeren gransker sikkerheten i oljenæringen

Arbeidsministeren vil se på sikkerheten i oljenæringen etter at ansatte ble evakuert fra Goliat-plattformen utenfor Hammerfest. Oljebransjen selv mener sikkerheten i næringa er god.

Nedgang i oljebransjen

Diskusjonen rundt sikkerhet har skutt fart etter at ansatte på Goliat-plattformen nylig ble evakuert.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Det er helt naturlig at det er tett kontakt mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Petroleumstilsynet om sikkerheten. Petroleumstilsynet har sin tilsynsrolle å ivareta, og de rapporterer til arbeidsministeren, sier viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass som er næringens egen interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Oljearbeidere skal føle seg trygge på jobb

Etter at en strømstans førte til evakuering på Goliat-plattformen utenfor Hammerfest sist fredag, har diskusjonen rundt sikkerhet skutt fart.

Anniken Hauglie

Norske oljearbeidere skal føle seg trygge på jobb, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Foto: Erik Waage / NRK

Tillitsvalgte har beskrevet forholdene om bord som kritikkverdige, og har i samlet tropp levert bekymringsmelding til Petroleumstilsynet. Det italienske operatørselskapet Eni har svart med å skifte ledelsen i Eni Norge, for å få inn personell med større kunnskap om norske forhold. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har nå forlangt et møte med tilsynet for å diskutere sikkerheten.

– Norske oljearbeidere skal føle seg trygge når de reiser ut på jobb, og familiene deres skal være trygge på at de kommer seg hele hjem igjen. På bakgrunn av de opplysningene jeg har sett om Goliat, så ønsker jeg å bli orientert fra Petroleumstilsynet og høre hvordan de vurderer situasjonen, sier Hauglie.

Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass mener sikkerheten på norsk sokkel er god. Kritikken rundt Goliat-plattformen vil han ikke si noe om.

– Organisasjonen Norsk olje og gass, representerer et bredt spekter av aktører på norsk sokkel. I praksis alle oljeselskapene og en rekke leverandører, og vi uttaler oss om sikkerhet i det store bildet, sier Thorvaldsen.

Knut Thorvaldsen

Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass mener sikkerheten på norsk sokkel er god.

Foto: Norsk Olje og Gass

Han legger likevel ikke skjul på at trøbbel i en oppstartsfase på et oljefelt ikke er uvanlig.

– Ved oppstart av et felt kan det være utfordringer relatert til innkjøring. Det håndterer selskapene på en god måte, og det vil også skje i dette tilfellet.

Er du trygg på at sikkerhetskulturen på norsk sektor ikke er preget av økonomiske kutt og nedbemanning?

– Vi skal ivareta sikkerheten enten konjunkturene går opp eller ned, det er selskapene veldig bevisste på. Selv om det har vært noen hendelser i den senere tid, så er det ingen ting som tyder på at årsaken har sammenheng med effektiviseringstiltak, sier viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.