Åpner for bompenger i tunnell

Tromsøs kommende ordfører Jens Johan Hjort avviser ikke lenger vegfinansiering med bompenger.

Jens Johan Hjort

Over brua må det fortsatt være mulig å kjøre gratis, sier Hjort.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det kan bli aktuelt, sier han til Nordlys i dag.

Bare for fire dager siden sa Jens Johan Hjort følgende i et intervju med NRK:

– Når det gjelder finansiering, så har jeg sagt at bompenger ikke er aktuelt. Det vi da må gjøre er å sørge for at fylkeskommune og stat prioriterer, sa han.

– Gratis over brua

Nå har Hjort trolig tenkt seg litt om.

– Jeg tenker at det kan være mulig å bygge tunnel med bompenger hvis det fortsatt er gratis å kjøre over brua. Dette vil det i alle fall være naturlig å snakke med våre samarbeidspartnere om, sier Hjort til avisen.

Han sier Høyres skal forholde seg lojalt til den borgerlige alliansen som sier nei til bompengefinansiering.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak sa til NRK tidligere i uken at det kan gå lang tid før man kan bygge tunnell hvis det ikke blir bompenger.

– Hvis man tror at dette utelukkende kan finansieres med statlige og fylkeskommunale penger, så har man et problem, sa Naimak.

– Viktig for mange

Ifølge Nordlys er bompengefinansiert forbindelse til Kvaløya blitt luftet i et kommunalt saksframlegg om Tromsøpakke 3.

Der går det klart frem at en ny forbindelse til Kvaløya ikke bare er viktig for de som bor der, men for hele trafikkavviklinga på Langnesområdet, både ved kjøpesentrene og flyplassen. Det planlegges også en tunnel fra Langnes til Breivika, nærmest under dagens Tverrforbindelse, som også må tas hensyn til.

– Ut fra en helhetlig trafikal tankegang vil en ny forbindelse til Kvaløya bety mye for mange, sier Hjort.

Han har ikke lest det aktuelle saksframlegget ennå.

I saksframlegget går det fram at drivstoffavgiften, som nå er på om lag 80 øre per liter, må mer enn dobles for å kunne finansiere alle prosjektene som er nevnt i utredningen, skriver Nordlys.