Hopp til innhold

AP: – Vil sikre utviklingen på Svalbard

Arbeiderpartiet vil sikre næringsutviklingen på Svalbard, også etter at kulldriften er lagt ned.

Kullkran

Arbeiderpartiet la i dag fram sine visjoner om den framtidige utviklingen på Svalbard.

Foto: Bernt Olsen / NRK

I dag var Jonas Gahr Støre i Tromsø og la fram Arbeiderpartiets næringsstrategi for Svalbard.

Fortsatt vekst

Nærbilde av Jonas Gahr Støre, rød bakgrunn

Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet vil opprettholde Svalbard som et levende, norsk lokalsamfunn.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil at det fortsatt skal være vekst i næringslivet på Svalbard. Nye signaler tyder på at det går mot slutten for kulldriften på øygruppa. Til tross for dette ser Arbeiderpartiet for seg en positiv utvikling, gjennom å satse på nye næringer og nye strategier.

Store Norskes plass

Åpning ny gruve, Lunckefjell

Gruveselskapet Store Norske har mye kompetanse som kan brukes til andre ting enn kulldrift. Skal være et lokomotiv for næringsutvikling.

Foto: Trond Johansen/SNSG

Det er kullselskapet Store Norske som har stått for det meste av industriell og næringsmessig virksomhet på Svalbard. Slik skal det fortatt være.

– Store Norske skal fortsatt være det industrielle lokomotivet i Longyearbyen og på Svalbard. Det sier leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Selskapet har mye kompetanse som kan brukes, også innenfor områder som ikke har med kull og gruvedrift å gjøre.

Nye næringer

Adventdalen

Økt turisme må ikke føre til at det sårbare miljøet på Svalbar blir ødelagt.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Gahr Støre mener at det er et stort utviklingapotensiale både innenfor de næringer som allerede drives på Svalbard og i nye næringer.

Allerede i dag betyr turismen mye. Dette kan man utvikle videre.

– Men vi ser ikke for oss en type masseturisme der nord. Som nå, må vi også i framtida ta hensyn til det sårbare miljøet på Svalbard, sier han.

Forskning og utdanning

Arbeiderpartiet mener Norge har alle muligheter til å spille en ledende rolle når det gjelder kunnskapsutvikling på Svalbard. Også i internasjonal sammenheng.

– Vi er den største forskningsaktøren der i dag, og skal være det også i framtida, sier Støre. Men vi satser også på at enda flere utenlandske forskere skal drive sin virksomhet på øygruppa.

Midt i leia

– I framtida kommer Svalbard til å ligge midt i leia, etter hvert som det blir stadig mer skipstrafikk i disse områdene. Jeg ser for meg at Svalbard kan bli et senter for beredskap i nordlige farvann. Da kan vi bygge ut havnekapasitet og annen infrastruktur, sier arbeiderpartilederen.