Hopp til innhold

Anbefaler mål for utvikling

Distriktskommuner i Norge må forsone seg med fraflytting, mener Marit Mellingen som er direktør i det statlige Distriktssenteret. Hun anbefaler kommuner om å ha flere mål for utvikling i tillegg til folkevekst. Det kan være bedre eldreomsorg, kultur og næringsutvikling. Dermed skapes framtidstro og en bevissthet om at det er bra å bo i distriktet, ifølge Mellingen.