Hopp til innhold

Alta-politikere vil ikke diskutere innholdet i samisk samarbeid

Formannskapet i Alta ble enige om en samarbeidsavtale med Sametinget, men ikke hva avtalen skal inneholde.

Formannskapet i Alta

Hele formannskapet i Alta kommune ønsket en samarbeidsavtale med Sametinget, men med seks mot fem stemmer fikk Høyre, Frp og Kystpartiet flertall for at administrasjonen skal få jobbe med det konkrete innholdet.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Formannskapspolitikerne i Alta kommune vedtok tirsdag et ønske om samarbeidsavtale med Sametinget.

Trine Noodt

Trine Noodt (V).

Foto: Robin Mortensen

Likevel er man uenige om hvor omfattende samarbeidet bør være og hvem som skal finne ut hva man skal samarbeide om.

Venstres Trine Noodt er kritisk til at administrasjonen i Alta kommune nå har fått ansvaret med å jobbe fram avtalen.

– Svakheten ved dét, er at nå holder vi jobbingen internt på rådhuset, hvor avtalen skal utarbeides av administrasjonen sammen med Sametinget. Da åpner man ikke for en bred involvering og dialog med samfunnet for øvrig. Jeg synes det er kjedelig, sier hun.

Vil ha politisk styring

Noodt ønsket at politikerne skal styre et fremtidig samarbeid, og ikke administrasjonen, slik Høyre, Fremskrittspartiet og Kystpartiet fikk vedtatt i formannskapsmøtet denne uka.

– Det viktigste er at vi ønsker en avtale med Sametinget, og det ønsket alle. Det er jeg glad for, men jeg ønsket at administrasjonens forslag skulle vedtas. Det ville åpnet for en inkluderende prosess, hvor befolkningen, publikum og de som har ønsker om det får komme med innspill. Både om hva en avtale med Sametinget skal inneholde, og hvordan vi kan jobbe sammen for å utvikle Alta kommune i forhold til samiske spørsmål, sier Noodt.

Ronny Berg

Formannskapet i Alta ønsker seg et samarbeid med Sametinget, men gir administrasjonen i oppgave å finne fram til konkrete prosjekter. Fra venstre: Bengt Stabrun Johansen (Kp), Ronny Berg (Frp) og Laila Davidsen (H).

Foto: Robin Mortensen/NRK

Kort og konkret

Diskusjonen om et samarbeid med Sametinget måtte på nyåret utsettes på grunn av uenigheter om detaljer. Enkelte politikere mente at man egentlig ikke hadde behov for noen avtale.

Varaordfører Ronny Berg (Frp) mener derfor det er bedre med en kort og konkret avtale.

– Bakgrunnsstoffet som ligger i administrasjonens innstilling, den tror jeg skaper en del støy. Noe ligger i lover og regler allerede i dag, og burde kanskje ikke vært i bakgrunnsstoffet i det hele tatt. Noe er vi nødt til å forholde oss til uansett. Og så blir det ordlyder man begynner å henge seg opp i. Hva menes med «forpliktende» og «varig»? Derfor har vi fremmet et forslag som unngår akkurat den debatten, håper Berg.

Frp-politikeren mener det er helt greit at andre enn politikerne jobber fram den konkrete avtalen.

– Ja, i utgangspunktet mener jeg administrasjonen skal gjøre det. Man kan gjerne fram mot kommunestyret legge opp til at noen fra politisk skal være med når man skal jobbe fram avtalen, og det kan være det er fornuftig å ha noen politikere med. Og så må avtalen tilbake til kommunestyret som orientering om hva man har funnet fram til. Er det økonomi i det, da må det til politisk behandling uansett, påpeker han.

Roser Alta

At Alta-politikerne ble enige om en avtale med Sametinget synes sametingspresident Aili Keskitalo er gode nyheter. Tromsø kommune inngikk sin avtale med Sametinget i fjor, og sametingspresidenten mener det er et viktig arbeid Alta nå tar del i.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo (NSR).

Foto: NSR

– Vi har også et samarbeid med Oslo kommune, men da er det mer sektorvis som for eksempel innenfor oppvekstområdet. Det er primært bykommuner som har ønsket et slikt samarbeid, det er fordi de ser at den andre ordningen vi har, med samisk språkforvaltningsområde, ikke er godt tilpasset situasjonen i litt større byer og tettsteder, sier Keskitalo.

Ønsker positiv debatt

Venstre-politiker Trine Noodt oppfordrer til en positiv debatt fram mot behandlingen i kommunestyret i Alta denne gangen.

– Alle de som har positive ønsker og vil se på dette med et friskt og lett sinn må sørge for å ytre det. Da har mediene en rolle i å gjenspeile alle nyansene i en slik debatt. Det mener jeg i altfor liten grad har kommet fram i mediebildet, sier hun.