Mistanke om sabotasje – 12.000 liter diesel har rent ut av dieseltank

Eierne av Kamøyvær Fisk AS i Nordkapp kommune mistenker sabotasje i forbindelse med en diesellekkasje på anlegget deres. De anmelder nå forholdet.

Lekkasje fra dieseltank i Kamøyvær.

Mannskaper er på plass for å hindre videre forurensning fra dieselen.

Foto: Raymond Elde / Radio Nordkapp

Brannvesenet rykket tirsdag morgen ut til en melding om lekkasje fra en dieseltank i fiskeværet Kamøyvær i Nordkapp kommune.

Driftsselskapet på stedet oppdaget at noen har vært og skrudd ut bunnventilen på oljetanken og at diesel har lekket ut. Det skal ikke være noe hull i tanken.

Vi ser at bunnventilen på tanken er fysisk skrudd ut, sier daglig leder i Kamøyvær Fiks AS, Ingar Halland.

– Vi vet ikke om det er innbrudd eller sabotasje, men saken er like trist uansett. Vi vil selvfølgelig anmelde saken. En ting er det økonomiske i det, men det er jo miljøkriminalitet at noen kan gå hen å gjøre noe sånt her.

Diesellekkasje i Kamøyvær i Nordkapp kommune

Diesellekkasje i Kamøyvær. Foto: Raymond Elde/RadioNordkapp.

Diesel i sjøen

Så mye som 12.000 liter diesel kan ha rent ut av dieseltanken, som ligger på land.

Tanken rommer i utgangspunktet 15.000 liter, men det var 12.000 liter igjen på den. Tanken var tom da lekkasjen ble oppdaget.

Den opprinnelige lekkasjen er på land, men en del diesel har allerede rent ut i sjøen.

Diesellekkasje Kamøyvær

Synlig diesel i fjæresteinene ved Kamøyvær Fisk AS sitt anlegg.

Foto: Ragnhild Anita Nilsen

Brannvesenet og politiet er på stedet for å få kontroll over situasjonen, og avklare hva som har skjedd.

– Vi jobber ut fra forskjellige hypoteser, sier politiførstebetjent i Nordkapp, Øystein Mathisen.

– Vi kan ikke gå ut og si at dette er sabotasje. Vi jobber bredt og har taktisk og teknisk etterforskning på stedet.

Mathisen oppfordrer publikum til å ta kontakt om de har opplysninger.

– Dette skal ha skjedd i løpet av natta. Og noen har sett eller hørt noe, så ønsker vi å komme i kontakt med dem.

Bunnventil på dieseltank som har lekket i Kamøyvær.

Ut fra denne bunnventilen har mengder med diesel lekket ut.

Foto: Allan Klo / NRK

Foreløpig tatt opp 400 liter

Kystverket og Fylkesmannen er også varslet, samt Fiskeridirektoratet med tanke på nærliggende oppdrettsanlegg.

Den interkommunale beredskapen, IUA, har i samarbeid med brannvesenet lagt ut lenser i vannet for å hindre videre spredning og få fjernet oljen.

Jobber med å minske dieselforurensing ut i havet etter at det lakk ut 12.000 liter tirsdag morgen.

Brannvesenet jobber med å sikre at dieselforurensingen i Kamøyvær ikke sprer seg.

Foto: Allan Klo / NRK

– Vi har foreløpig tatt opp 400 liter, men vi kommer til å fortsette utover natta og morgendagen for å ta opp mest mulig, sier Per Dyrstad, pressetalsmann i Midt-Finnmark IUA til NRK tirsdag ettermiddag.

– Dere har klart å få opp 400 liter – det er ikke så mye i forhold til det som lekket ut. Hvordan skal dere klare å få kontroll på resten?

Vi tar opp så mye som mulig fra sjøen, men en god del ligger i grunnen. Det blir vanskeligere å få tak i. Der må man faktisk fjerne grunnen for å få alt bort, men det vil komme på et senere tidspunkt. Nå er det viktig å få alt opp fra havet.

Kamøyvær ligger på Magerøya, helt nord i Finnmark – om lag en halvtimes kjøring fra Nordkapplatået.

Lenser i havet for å sørge for at dieselforurensingen ikke forsvinner ut på havet.

Lenser er lagt ut i sjøen for å hindre videre forurensning fra dieselen.

Foto: Allan Klo / NRK