Akutt behov for ny drøm

- Dersom planene om et OL i Tromsø 2018 blir skrinlagt, trenger folk nordpå en ny drøm.

Kjell Arne Røvik
Foto: Universitetet i Tromsø

Nordlendingene kommer til å trenge et nytt stort prosjekt som folket i nord kan samle seg om. Det sier samfunnsforsker Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø.

Han er redd for at frustrasjonen vil bre seg blant folk flest.

- Det blir vanskelig for landsdelens befolkning å tro på at vi er i stand til å bidra med noe herfra som hele nasjonen kan stå sammen om, sier Røvik.

Må gå i seg selv

- Men først må vi spørre oss om hva som gikk galt, sier Røvik.

- Vi må erkjenne at vi kanskje har en vei å gå når det gjelder så store satsinger som Tromsø 2018, og stille spørsmål om hva vi har lært av dette, sier Røvik.

Søringkakkel

Alle argumenter og analyser som nå blir fremsatt med utgangspunkt i hovedstaden kaller Røvik «søringkakkel». For det er stort sett folk sørfra som lar sine stemmer høres.

- Når vi nå opplever at de fleste anser planene om et Tromsø som skrinlagt, så oppleves dette som nok en påminnelse om at landet er langt, og at makta sitter lengst sør, sier Røvik.

Provinsielt fra Oslo

Johan Petter Barlindhaug

Næringsleder Johan Petter Barlindhaug

Foto: Ole-Kristian Losvik

Johan Petter Barlindhaug, næringsleder og tidligere leder i Distriktskommisjonen, sier han er skuffet og opprørt over reaksjonene som kom etter at Veritas-rapporten ble lagt fram i går .

Han karakteriserer den knusende dommen mot Tromsø OL, som uverdig opptreden fra hovedstaden.

- Når byrådsleder Erling Lae bare timer etter offentliggjøringen, sa at Oslo ønsker vinter-OL i 2022 , da forsterker det bare skillet mellom nord og sør.

Barlindhaug kaller Laes uttalelser for provinsiell iver som bare dokumenterer mangel på selvinnsikt. Han sier at dersom det blir et nei til vinterlekene i 2018, så bør Norge glemme et vinter-OL for all framtid.

- For et OL krever at folk står sammen. Og om et Oslo-OL får tilslutning fra denne landsdelen, og også fra resten av kyst-Norge, ja DET er et meget åpent spørsmål, sier Barlindhaug.

Mer negative?

Johan Petter Barlindhaug ser for seg at de nordnorske holdningene til utnytting av landsdelens ressurser kan endre seg dersom O L-planene skrinlegges.

- Vi ser at etterspørselen etter olje og fisk stadig blir større. Det er ressurser som vi i nord har mest av, og som i årevis fremover kommer til å være de største bidragsyterne til Norges økonomi.

Barlindhaug ser ikke bort fra at viljen til for eksempel å åpne for nye oljefelt blir mindre. Han tror landsdelen vil kreve noe tilbake før den åpner for ytterlige forsyninger sørover.

- Hva vi skal kreve, dersom et OL blir skrinlagt, vet vi ikke. En ting er i alle fall sikkert, nord og sør er helt forskjellige ting i dette landet.