Aktivitetsplikt gir arbeid

Erfaringer fra både Harstad og Tromsø viser at aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere er til stor hjelp for å få dem i arbeid. Selv om regjeringa innførte aktivitetsplikt fra 1. januar i år, starta disse bykommunene arbeidet allerede i fjor. I Tromsø har 210 sosialhjelpsmottakere under 30 år vært innom prosjektet UTVEI siden oppstart i mars 2016. Og over halvparten av disse er nå i arbeid, forteller Geir Jakobsen, NAV-leder i Tromsø.