Hopp til innhold

Advarer mot kinesisk militærmakt i Nordområdene

Kinesisk etterretning har flere ganger de siste årene lyktes med å få tak i norsk høyteknologi.

Generalløytnant Morten Haga Lunde fra E-tjenesten legger frem den årlige trusselvurderingen

ADVARER: – Med økende interesse for Arktis, vurderer vi at Kina vil prege situasjonsbildet – også i våre områder, sier sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Etterretningstjenesten mener Kina kommer til å bli en militær stormakt i norske nærområder.

Sjef i Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, sa i sin tale i Oslo Militære Samfund i går kveld at Kina har det han kaller «militære kapasiteter» i Norge og Arktis. Dette skal først og fremst gjelde data- og etterretningsaktivitet.

– Spesielt ettertraktet er norsk høyteknologi som kan ha militære bruksområder. Med økende interesse for Arktis, vurderer vi at Kina vil prege situasjonsbildet – også i våre områder – i tiden som kommer, sa Lunde.

En rapport for den amerikanske kongressen rettet mistanke om kinesisk hacking av amerikanske satellitter via bakkestasjonen Svalsat på Svalbard allerede i 2007 og 2008.

Signalene til jordobservasjonssatellitten Landsat 7 ble forstyrret i 12 minutter eller mer i oktober 2007 og juli 2008. En annen amerikansk satellitt, Terra AM-1, opplevde to tilfeller av forstyrrelser i 2008.

Satellitten var viktig for den amerikanske invasjonen av Irak i 2003. Bakkestasjonen Svalsat har avvist kinesisk hacking.

Svalsat

Kina skal ha hacket to amerikanske satellitter via bakkestasjonen Svalsat på Svalbard.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Kina og norsk høyteknologi

Andøya Space Center ved Andenes i Nordland er et senter for romforskning og oppskytning av raketter. Anlegget på Andøya kan bli først i Europa til å skyte opp satellitter.

Bedriftsledelsen sier at de har merket forsøk på inntrengning i forbindelse med PSTs ferske trusselvurdering.

I Etterretningstjenestens nye trusselvurdering Fokus 2020 heter det at romforskning i Norge er blant målene for kinesisk etterretning. Kina viser spesiell interesse for høyteknologi som kan brukes både sivilt og militært.

Kinesisk etterretning har ved flere tilfeller lyktes i å få tak i denne typen høyteknologi, heter det i Fokus 2020.

Etterretningstjenesten opplyser at bare et fåtall av Kinas satellitter betegnes som militære, men sivile polare bildesatellitter brukes til både etterretnings- og militære formål. I fjor gikk Kina forbi USA i antall oppskytninger av satellitter, står det i rapporten.

Andøy Space Centre i Nordland

Andøya Space Center ved Andenes i Nordland har opplevd uønsket oppmerksomhet.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB Scanpix

Militært anlegg for USA

USA har viktige militære anlegg for verdensrommet i Arktis. Den amerikanske radaren Globus II i Finnmark er verdens mest avanserte radar for å følge satellitter i verdensrommet. Radarsystemet blir nå oppgradert.

President Donald Trump har nylig opprettet en egen våpengren for verdensrommet, noe som har skapt sterke kinesiske protester.

Både PST og Etterretningstjenesten er også opptatt av undervannsteknologi. PST advarer i sin nye trusselvurdering mot spredning av undervanns- og dypvannsteknologi, som kan bli brukt i utviklingen av nye ubåter og andre militære undervannssystemer.

Etterretningstjenesten bekrefter i Fokus 2020 stor interesse fra utenlandsk etterretning for å skaffe seg denne norske teknologien.

På 80-tallet bidro norsk teknologi på avveie til en historisk krise i forholdet mellom Norge og USA.

Det har foreløpig ikke vært mulig å få en kommentar fra den kinesiske ambassaden i Norge.

Nyheter fra Troms og Finnmark