Hopp til innhold

– Finnmarksopprøret kan spre seg

Flere fylkesordførere varsler at «Finnmarksopprøret» mot regionreformen kan spre seg dersom de nye fylkene ikke får vesentlige oppgaver.

De nye fylkene

Flere norske fylker er tvunget til å slå seg sammen. Foreløpig har kun Finnmark gjort opprør, men det kan endre seg.

Foto: Skjermdump

Det stormer i nord. Alt som er problematisk med regionreformen settes på spissen i Troms-Finnmark-konflikten. NRK har tatt kontakt med samtlige fylkesordførere for å spørre hva de tenker om situasjonen.

At Norges minst befolkede fylke vil stå alene mens de store slår seg sammen, møtes med både forståelse og forargelse i de øvrige regionene.

Den uformelle undersøkelsen viser at seks av ti fylkesordførere og fylkesvaraordførere tror ikke det politiske opprøret i Finnmark vil få konsekvenser for sammenslåingsprosessen i deres fylke. Mens andre mener at dersom Finnmark får stå alene, kan det få hele regionreformen til å rakne.

Sammenslåing av Finnmark og Troms

Slik så det nye fylket Troms og Finnmark ut, før Finnmark boikottet regionreformen.

Venter storm

– Dersom man skulle få gjennomslag for at det ikke blir sammenslåing mellom Troms og Finnmark, så er jeg sikker på at det kommer til å bli en storm blant annet hos oss også, sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i Østfold.

Sammen med politikerne i Akershus og Buskerud jobber han for å finne ut hvordan framtiden til 1,2 millioner nordmenn skal bli etter 2020 i storfylket Viken. Han følger nøye med på hva som skjer lengst nord, der fylkestinget i Finnmark vedtok å boikotte jobben med å slå seg sammen med Troms.

– Jeg tror det som skjer i Finnmark kan bremse prosessen. Vår sammenslutning i Viken er ikke veldig populær ute i befolkningen. Dersom det minst befolkede fylket slipper å gå inn i en større enhet, kan det få store konsekvenser for hele regionreformen, sier Haabeth.

Hvis Finnmark får gjennomslag og får stå alene, så tror jeg regionreformen rakner.

Ole Haabeth

Alle tre fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud sa nei til sammenslåing, men skal likevel bli ett fylke.

Haabeths samarbeidspartnere i Akershus og Buskerud deler imidlertid ikke oppfatningen om at uroen i Finnmark kan påvirke utfallet i deres region.

– Vi er kommet dit at vi klart ser store fordeler med det arbeidet vi holder på med, selv om det selvsagt også er utfordringer, sier fylkesordfører i Akershus, Anette M. Solli (H).

Akershus + Østfold + Buskerud + Vestfold = Viken

Roger Ryberg, Buskerud (Ap) Ole Haabeth, Østfold (Ap) Anette Solli, Akershus (H) og Rune Hogsnes, Vestfold (H) med skiltet til den nye regionen som blir Norges mest folkerike fylkeskommune, selv uten dagens Vestfold som skal slå seg sammen med Telemark.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Reform uten innhold

Samtidig savner mange fylkesordførere informasjon fra regjeringen om hvilke oppgaver de nye fylkene skal få.

– Når Stortinget har gjort et vedtak, så må vi gjøre det beste ut av det. Jeg hadde håpet at de startet med oppgavene, og så tegnet regionkartet ut fra hvordan disse skulle løses. Her har de gjort det motsatte, sier Buskeruds varaordfører Olav Skinnes (Sp).

Innen 15. oktober skal regjeringen komme med sitt endelige forslag om overføringen av oppgaver fra staten til de nye fylkene.

– Slik situasjonen er nå, er fylkene påtvunget en reform uten innhold, sier Opplands fylkesordfører, Even Aleksander Hagen (Ap).

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland legger fram forslag til ny kommunelov.

Stortinget krever at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland lager en liste over de nye oppgavene til fylkeskommunen. Endelig forslag ventes innen 15. oktober.

Foto: Vidar Ruud / NPK

Flere fylkesordførere reagerer også på det som synes å være en ulogisk geografisk inndeling. Møre og Romsdal har færre folk enn Østfold, men slipper sammenslåing. Etater som politi og Statens vegvesen er flere steder organisert annerledes enn de nye regionene.

Likevel velger alle unntatt Finnmark å innrette seg etter regjeringens vedtak.

– Foreløpig setter vi vår lit til regjeringen og Stortinget med tanke på oppgaver. Men om det ikke kommer noen, er hele prosessen bortkastet i mine øyne, sier Telemarks fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap).

Nyheter fra Troms og Finnmark