– Vi må ikke selge oss billig, men stille krav til Bioforsk

– Nå må vi tenke flere tanker samtidig, og ikke selge oss for billig. Det sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen til planene om å legge ned Bioforsks anlegg på Holt.

Bioforsk Tromsø

Bioforsk vil legge ned forskningsvirksomheten på Holt i Tromsø.

Foto: Dan Henrik Klausen/nrk

Styret i Bioforsk har vedtatt å legge ned forsøksgården på Holt i Tromsø. Dette er et arealkrevende anlegg for forskning på arktisk landbruk. Nå må Bioforsk spare penger, og vil derfor legge ned gården i Tromsø, og selge det 450 mål store området.

Kan bli en ny bydel

Det er flere som har slått til lyd for at dette området bør omreguleres til boligformål. Området kan romme så mange som 2 tusen boliger. Allerede før planene om nedlegging ble kjent, var det politikere i Tromsø som gikk inn for dette.

Kommunen bør kjøpe

Øyvind Hilmarsen

Byrådslederen synes ikke det er en god idé at Bioforsk skal selge forsøksgården i Tromsø for å bygge nye anlegg sørpå.

Arbeiderpartiets gruppeleder, Kristin Røymo, mener at kommunen selv bør kjøpe området, og å stå for utbygging av boliger.

Dette er en modell som byrådsleder Øyvind Hilmarsen ikke har tro på.

– At kommunen skal kjøpe et område som kanskje kommer til å koste en halv milliard kroner, og at vi selv skal ta ansvaret for utbyggingen, har jeg liten sans for.

– Det mest naturlige er nok at profesjonelle utbyggere tar seg av dette, gjerne i samarbeid med kommunen.

– At dette kan bli en flott, grønn bydel, det er sikkert, sier han.

Må stille krav

Byrådslederen er også opptatt av at kommunen nå må stille krav til Bioforsk.

– Den forskningen som drives på Holt er viktig, både for byen og for landsdelen. At Bioforsk nå ønsker å selge her for å bygge opp andre steder i landet, det liker jeg ikke, sier Hilmarsen.

– Jeg synes at virksomheten bør videreføres, ved at Bioforsk bruker en del av pengene de får når Holt selges, til å bygge opp en ny forsøksvirksomhet utenfor bysentrum.

Hilmarsen forteller at kommunen nå er i dialog med ledelsen i Bioforsk om dette.