– Underbemannet operasjonssentral i Øst-Finnmark

Tillitsvalgte er usikre på om politiet i Øst-Finnmark politidistrikt er i stand til å drifte sin egen operasjonssentral. De hevder den har vært underbemannet i lang tid.

Operasjonssentral

Det er uklart om Øst-Finnmark politidistrikt får beholde operasjonssentralen sin etter at politireformen er gjennomført. Illustrasjonsbilde.

Foto: NRK

– Operasjonssentralen til politiet i Øst-Finnmark har i lange perioder bare hatt en person på jobb, sier Torfinn Halvari som er Politiets fellesforbunds plasstillitsvalgte i Øst-Finnmark.

Halvari mener politidistriktet dermed bryter kravene til bemanning på sentralen.

Østfinnmark politidistrikt, politihuset i Kirkenes

Politihuset i Kirkenes blir sentrum for det nye politidistriktet i Øst-Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han stiller derfor spørsmålet om operasjonssentralen må flyttes til Tromsø etter politireformen er gjennomført.

– Jeg er lokalpatriot, og ønsker ikke å utarme distriktet på noen som helst måte. Men jeg ser samtidig at vi må være robuste nok til å kunne håndtere den samfunnsoppgaven vi er satt til å løse. Hvis vi ikke blir det, så blir det vanskelig å opprettholde operasjonssentralen i Øst-Finnmark, sier Halvari.

Uklart rundt operasjonssentralen

Mens regjeringen foreslår å samle hele politi-Norge i større distrikter, blir Øst-Finnmark videreført som eget distrikt.

Samtidig er det uklart om politidistriktet får beholde operasjonssentralen sin.

Politimesteren har uttalt at man i praksis ikke vil forbli et eget distrikt uten sentralen.

Men plasstillitsvalgt Torfinn Halvari mener det i hvert fall ikke er et alternativ å drifte operasjonssentralen videre som i dag.

– Vi sitter faktisk alene på operasjonssentralen store deler av døgnet og uka, og det mener jeg er uforsvarlig. Det er ikke tilstrekkelig i forhold til den beredskapen Øst-Finnmarks befolkning har krav på, sier Halvari.

– Ikke uforsvarlig bemannet

Ellen Katrine Hætta politimester i Øst-Finnmark

Politimester Ellen Kathrine Hætta avviser påstandene fra tillitsvalgte om uforsvarlig underbemanning av operasjonssentralen i Øst-Finnmark.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Politidirektoratet mener politidistriktene bør bemanne operasjonssentralene med minst to medarbeidere.

Politimester Ellen Kathrine Hætta innrømmer at man ikke alltid klarer å følge kravet, men sier at sentralen er forsvarlig bemannet.

– Det er riktig at vi har enkelte dager i helgene der vi har veldig liten trafikk på operasjonssentralen, og har en mann på vakt. Men det har ikke skjedd noen uheldige episoder som følge av det, sier Hætta.