Hopp til innhold

– Tynne hunder med blodig diaré på Finnmarksløpet

Finnmarksløpet får krass kritikk for alt for dårlig dyrevelferd og journalføring i en fersk rapport fra Mattilsynet. De varsler en rekke tiltak som må forbedres.

Alaska husky

Mattilsynet mener hundene under Finnmarksløpet har vært utsatt for unødige lidelser. Finnmarkløpets sjefsveterinær sier de prøver å passe på hundene så godt de kan.

Foto: Knut-Sverre Horn

Vibeke Elvenes

– Journalføringa må bli betydelig bedre. Vi mener det er vanskelig å følge opp hundene, slik dette blir gjort i dag, sier Vibeke Elvenes.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Finnmarksløpet er landets lengste hundeløp med deltakere fra inn- og utland.

I årets Finnmarksløp deltok det 3 spann i FL-junior, 73 spann i FL 500 og 54 spann i FL 1000.

I etterkant av løpet, foretok Mattilsynet en omfattende gjennomgang av alle veterinærjournalene som Finnmarksløpet kunne fremskaffe.

– Vi er ikke fornøyd med arrangørens dyrevelferd under årets løp. Derfor har vi varslet vedtak, sier seniorrådgiver i Mattilsynet ved distriktskontoret Vest-Finnmark, Vibeke Elvenes.

Oppkast, diaré og totalt avmagret

I den knusende rapporten fra Mattilsynet står det:

«Gjennomgangen avslørte at det slurves mye med journalføringen, og det kan i flere tilfeller se ut som at dyrevelferden ikke er tilstrekkelig ivaretatt.»

Det er også observert økende medikamentbruk, både før og under løpet.

Det har vært tilfeller hvor hunder ikke tas ut av løpet, selv om veterinæranbefalinger sier at hunden er i for dårlig form til å fortsette.

I rapporten skriver Mattilsynet blant annet:

  • I minst 45 av spannene hadde en eller flere hunder diaré. Av disse er det minst 20 spann som har blodig diaré på en eller flere av hundene.
  • 9 spann har registrert oppkast på en eller flere hunder. Noen av disse er kombinasjon med diaré. Noen har også blodig oppkast.
  • I minst 14 av journalene er det kommentert at hundene er for tynne og er ikke tatt ut. Én hund skal ha vært totalt avmagret.
  • I cirka 10 av spannene er det registrert én eller flere hunder med hoste og økte respirasjonslyder. De fleste av hundene fortsetter videre i løpet.
  • Minst to hunder er registrert med øyebetennelse.
  • I 3 av spannene er det registrert halting. Kun én av disse hundene ble tatt ut.
  • 9 spann har hovne ledd eller smerter i ledd. Ut i fra journalene ser det
    ikke ut til at noen av disse hundene ble tatt ut
  • 7 av spannene er det anført at én eller flere hunder har enten potesår, potesprekker eller andre sårskader. Kun én av hundene ble tatt ut.

(Saken fortsetter under bildet)

Finnmarksløpet

Det er også gjort observasjoner hvor det kan se ut som at hunder med høy puls ikke tas ut, men fortsetter løpet. Høy puls er et tegn på utmattelse og dehydrering.

Foto: Reiulf Grønnevik

– Kjørerne selv som har ansvar for hundene

Sjefsveterinær for Finnmarksløpet, Hanna Fredriksen sier at de har god dialog med Mattilsynet, og at de nå vil vurdere rapporten nøye.

– Det er flere punkter i rapporten som vi ønsker å gi Mattilsynet en tilbakemelding på. Det er mye vi er uenige i, som vi mener ikke er tilfelle.

Fredriksen sier det er kjørerne selv som er ansvarlig for sine hunder underveis i Finnmarksløpet.

– Vi som arrangører stiller med serviceteam og hjelper dem med det vi kan. Alle hundene blir stort sett sjekket på alle sjekk-punkt og vi har innført strenge krav for alle veterinærene. Dette er en prosess som vi jobber for å forbedre hvert år, sier hun til NRK.

(Saken fortsetter under bildet)

Hanna Fredriksen

– Vi har alltid hatt en god dialog med Mattilsynet, sier sjefsveterinær for Finnmarksløpet Hanna Fredriksen.

Foto: Knut-Sverre Horn


Ufullstendige journaler

Ved gjennomgang av journalene kan det se ut som at dyr har vært utsatt for unødige lidelser.

– Det må settes tydeligere grenser. Mange av deltagerne bryr seg om hundene sine, men det vil alltid være noen som ikke tar dyrevelferden nok på alvor. Dette må Finnmarksløpet følge opp, mener Vibeke Elvenes.

Men Mattilsynet tror at dette nødvendigvis ikke er hele sannheten, men at en del av bildet er en dårlig journalføring.

– I hovedsak går funnene på mangelfull journalføring. Vi ser arrangøren har fokus på dyrevelferd og dyrehelse, men den er ikke god nok. Her må det gjøres forbedringer, sier Elvenes.

Krevende arbeidsforhold

Veterinær for Finnmarksløpet, Hanna Fredriksen sier dette er noe de kan bli bedre på.

– Vi kan alltid bli bedre. Det er alltid en utfordring å ha veterinærer fra andre land som skal jobbe sammen. Det er også utfordrende forhold. Det er mørkt og kaldt, og vanlige kulepenner fryser. Det er mye mer krevende å få skrevet journalene ordentlig ute i felt enn hvis man skal gjøre det innendørs.

Journalene skal ha vært veldig vanskelig å tyde. Mattilsynet mener at rubrikkene er for små med uleselig skrift og forkortelser.

Når det har stått at hundene må sjekkes på nytt, er ikke den nye sjekken registrert.

Det er også veldig mange tomme rubrikker, står det i rapporten. Mange av hundespannene er ikke sjekket på sjekkpunktene.

(Saken fortsetter under bildet)

Veterinærsjekk

Hanna Fredriksen og hennes kollega sjekker muskler og ledd, lunger og puls på hundene.

Foto: Knut-Sverre Horn

Flere krav fra Mattilsynet om forbedring

Finnmarksløpet må sørge for at det er et system som forhindrer at hunder som er syke eller skadet forsetter løpet. De må også ha en plan for hvordan uforutsette hendelser i forhold til dyrevelferd og dyrehelse skal håndteres.

Finnmarksløpet bør også vurdere behovet for bestått veterinærkontroll etter målgang som et krav for å få godkjent løpet, står det i rapporten.

De må også sørge for å utarbeide standardiserte uttakskriterier. Uttakskriteriene må følges. Uttakskriteriene må være konkrete for å forhindre at syke, skadde eller utmattede dyr får delta i løpet.

Finnmarksløpet må sørge for at fôr kan lagres ved hygienisk tilfredsstillende temperaturer.

Hunder som står på behandling eller har fått utført inngrep, må ha dokumentasjon fra behandlende veterinær som dokumenterer at det er dyrevelferdmessig og helsemessig forsvarlig å stille i løpet.

– Vi avventer Finnmarksløpet sitt svar. Men vi har tillit til at de vil følge opp og vi har en god dialog. Kravene må bli fulgt opp før neste løp, sier Elvenes.

– Jeg håper vi kan bli enige om et videre samarbeid og kan finne løsninger vi kan bli enige om. Vi har et felles mål, vi vil ivareta hundene på aller beste måte. Det skal vi prioritere høyt, sier Hanna Fredriksen til NRK.

Fristen Mattilsynet har satt er 3. november.

Finnmarksløpet

Mattilsynet sier at journalene til Finnmarksløpet må bli mye bedre. På den måten kan man forhindre at dyr som er utmattet, sykt eller skadet, fortsetter løpet.

Foto: Allan Klo

NRK anbefaler

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Knuste-terneegg-Finnsnes

Rundt 30 terneegg knust i Senja: – En dyretragedie

Styringspartiene i Tromsø

Styringspartiene er enige om kuttliste i Tromsø kommune

PCI-senteret i Bodø.

Lydlogger avslører «krangel» om hjertepasienter i Nord-Norge

Tommy Olsen

Tommy i Tromsø hjelper båtflyktninger i Middelhavet: Nå vil Hellas ha han internasjonalt etterlyst