Hopp til innhold

– Svært nær dødsulykke på Goliat i juni

Ulykken på Goliat-plattformen i juni, der en mann fikk alvorlige skader, var svært nær ved å bli en dødsulykke, konkluderer Petroleumstilsynet som har gransket hendelsen.

Goliat

En mann ble alvorlig skadet i en ulykke på Goliat-plattformen i juni. Petroleumstilsynet konkluderer med at ulykken fort kunne blitt en dødsulykke.

Foto: ENI Norge

Petroleumstilsynet har gjort alvorlige funn ved Goliat-plattformen etter at en mann ble alvorlig skadet av et stålvaier slutten av juni.

– Granskingen startet umiddelbart etter ulykken ble kjent. Granskingsteamet har vært på Goliat og har nå returnert til Stavanger for å fortsette arbeidet, sier Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet.

– Har stoppet bruken av utstyr

Inger Anda, Pressetalskvinne i Petroleumstilsynet

Inger Anda, direktør for kommunikasjon i Petroleumstilsynet.

Foto: Petroleumstilsynet

– Det vi kan konstatere nå etter besøket på Goliat, er at dette var en meget alvorlig hendelse og at det var svært nært et dødsfall. Vi har gjort alvorlige funn og i går hadde vi et møte med Eni for å følge opp dette. Vi har blitt informert om at Eni umiddelbart har stoppet bruken av utstyret som førte til denne ulykken, sier Anda.

– Så det var utstyret som hadde skylden?

– Det går aldri an å si i denne virksomheten at det er utstyret som har skylden. Det er alltid en kombinasjon av flere årsaker, som utstyrssvikt eller systemsvikt. Det er kombinasjon av menneskelige og tekniske operasjonelle forhold som medfører ulykker, sier Anda.

Har vært avvik tidligere

Det har tidligere kommet anonyme bekymringsmeldinger om Goliat-plattformen.

Petroleumstilsynet fant flere avvik som Eni Norge hadde frist til 9. mars med å rette opp.

Andreas Wulff

Kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff.

Foto: ENI Norge

Den gang sa kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff, at noen av bekymringsmeldingene viste seg å ikke stemme.

Inger Anda i Petroleumstilsynet kan ikke utelukke at de nye funnene vil gi konsekvenser for Eni Norge.

Undersøkelsene er ikke avsluttet

– Granskingsrapporten vil avdekke eventuelle brudd på regelverket og alvoret i bruddene.

– Petroleumstilsynet vil vurdere sin reaksjon opp mot det som blir avdekket i granskingen. Jeg vil ikke konkludere med nøyaktig hva som har sviktet. Det er veldig viktig for oss å ikke være for raske til å trekke konklusjoner før alle intervjuer er gjort, og alle tekniske undersøkelser er avsluttet, sier Anda, som ikke kan si når rapporten vil være klar.

– Det som er viktig å få frem er at dette var en svært alvorlig hendelse som kunne endt med et dødsfall. Det er noe Petroleumstilsynet ser alvorlig på.

Seniorrådgiver for kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni, Bente Madsen Bærheim, sier til NRK at de har hatt sin egen interngransking, parallelt med Petroleumstilsynet.

Eni ønsker ikke å kommentere saken i detalj før den endelige rapporten fra Petroleumstilsynet er klar.