– Snikislamisering med hijab i Forsvaret

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er mer naturlig med samelue i Forsvaret enn hijab.

Mot å endre norske uniformer

Frps Per-Willy Amundsen ønsker verken hijab, turban, kalott eller samiske plagg i Forsvaret. – Våre uniformer skal være nøytrale, mener han.

Foto: Peter Stigter/Knut Falch/Scanpix

Turban, hijab og kalotter er fra i sommer tillatt i tilknytning til uniformer i det norske forsvaret. Det er Forsvarsdepartementet som har gitt klarsignal til ordningen som tillater bruk av en del symboler sammen med uniformen, ifølge Stavanger Aftenblad .

Det er FRP-politikeren helt imot.

– Vi er imot enhver form for bruk av personlige effekter – enten det er i politi, forsvaret eller tollvesenet. Det har vi også fremmet forslag om i stortinget. Når man representerer staten, skal man være nøytral og ikke representere seg selv, sier Amundsen til NRK.

– Hijab mer et politisk plagg

Samtidig sier Forsvaret nei til bruk av samiske plag .

Forsvaret forklarer dette med at de samiske plaggene, i motsetning til hijab, kalott og turban, ikke er religiøse.

Det mener Frp-politikeren er uforståelig.

– Det samiske er i det minste en del av vår kultur og har en historisktilhørighet i Norge. Når Forsvaret sier at samiske klær er kulturell markør, mens hijab har med religiøs tilhørighet å gjøre – ja, da har man ikke forstått noen ting. Hijab ble et spesielt populært plagg etter den islamistiske revolusjonen i 1979, og vi ser plagget også bli brukt av Det muslimske brorskap i Egypt. Det er nærmere å kalle hijab et politisk symbol, mener Amundsen.

– Snikislamisering

Han understreker at Fremskrittspartiet heller ikke vil ha samiske plagg i Forsvaret, men at uniformsbruken skal fremstå nøytral.

– Hvordan oppfatter du dette?

– Det er uklokt og en snikislamisering av Forsvaret. Man lar islamismen få plass, og den vet vi har mindre hyggelige sider. Norske verdier har ingenting med islamisme å gjøre.

Ulike religiøse hodeplagg har vært tillatt brukt i Forsvaret siden 1992. Det som er nytt er at bruken av de ulike hodeplaggene nå er spesifisert i Forsvarets uniformsreglement fra juli 2012.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.