– Russland er ingen militær trussel mot Norge

E-tjenesten mener det derimot er grunn til å ta den langsiktige utviklingen i Russland på alvor.

Kjell Grandhagen

Sjef for E-tjensten, Kjell Granhagen, mener det ikke er noen fare for at Russland vil bruke militærmakt mot Norge.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I dag ble trusselvurderingene mot Norge i 2015 lagt fram av Etterretningstjenesten.

Generalløytnant og sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, tok for seg blant annet utviklingen i Russland, sett i lys av konflikten i Øst-Ukraina. Selv om det er økt militær aktivitet på russisk side av den Norske grensen, mener Grandhagen landet ikke er noen militær trussel mot Norge i nær framtid.

– På tross av betydelige militære- og sikkerhetspolitiske endringer, fastholder E-tjenesten vurderingen av at Russland i dagens situasjon, ikke utgjør noen militær trussel mot Norge, sier Grandhagen.

E-tjenesten fastholder likevel at man skal ta utviklingen i Russland på alvor.

– Selv om den militære kapasiteten er økende, er det i dag vanskelig å se et rasjonale for bruk av russisk militærmakt mot Norge i et kort og mellomlangt perspektiv. Intensjonen kan imidlertid endre seg over tid, og det er all grunn til å ta den langsiktige utviklingen i Russland på alvor, sier Kjell Granshagen.

Les også: – Russland kan forflytte militære styrker raskere enn tidligere - NRK – Norge

Demonstrert militær evne og vilje

Under fremleggelsen la E-tjenesten vekt på at Russland har demonstrert evne og vilje til raskt å konsentrere militære styrker over grensen til Øst-Ukraina.

– Det viser for oss at varslingstid i forbindelse med russiske endringer i disposisjoner, vil være betydelig kortere i framtiden enn det vi er vant med fra fortiden, sier Grandhagen.

Etter at sanksjonene fra Vesten mot Russland tredde i kraft, har blant annet den russiske økonomien stupt. E-tjenesten ser at utviklingen er med på å skape et fiendebilde mot de vestlige landene.

– Det knytter seg i dag betydelig usikkerhet til Russlands langsiktige utvikling. Landets økonomi er i alvorlig krise, og nye autoritære innenrikspolitiske grep gjøres fortløpende. Propagandaen tegner et ytre fiendebilde for å samle befolkningen, og en nasjonal patriotisme bygges som ny statsideologi i landet, sier Kjell Grandhagen.

Les også: – Boring langs delelinjen kan skape økt spenning mellom Norge og Russland - Troms og Finnmark
Les også: – Vi ser et tydeligere russisk nærvær - NRK – Norge

Har økt fokus på Russland

I et intervju med NRK, forteller Kjell Grandhagen at E-tjenesten har økt fokuset på nabolandet i Øst, på bakgrunn av at man ser et annerledes Russland nå, enn det man gjorde for får år tilbake.

– Vi har en økt interesse for Russland. Vi har fulgt nøye med på utviklingen i Ukraina, og har trukket lærdommer fra det vi har sett på militær side der. Vi følger nøyer med på den politiske og økonomiske utviklingen, og ikke minst på hvordan Russland opererer i nordområdene, nær Norges grenser, sier Grandhagen.

I går ble det kjent at Statsministerens kontor har hemmeligstemplet en rekke tidligere frigitte dokumenter om den kalde krigen, på bakgrunn av utvikligen i Russland.


Les også: - Nedrustningen har gått for langt - Fordypning

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen