Hopp til innhold

– Rasering av bynært jordbruksområde

Et verdifullt og verneverdig jordbruksområde i Tromsø ødelegges av utbyggere som tar seg til rette, mener blant andre Bonde- og småbrukarlaget.

Jordbruksområde som det er gravd mye på for å sette opp brakkerikk i forkant av boligutbygging på naboeiendommen. Troms bonde- og småbrukarlag og fortidsminneforeninga reagerer. Utbygger mener de har alt på det tørre

Troms Bonde- og småbrukarlag hevder byggevirksomheten som er i gangsatt på Kaldslett i Tromsø er ulovlig anleggsvirksomhet.

Bønder i området har tidligere dyrka og høsta fra det rundt 20 mål store jordet. Det skal nå bygges boliger på naboeiendommen, og utbygger har fått lov av grunneier å sette opp en midlertidig brakkerigg. Det reagerer også Fortidsminneforeninga på. Den mener dette er et av Tromsøs mest verneverdige kulturlandskap, og viktig å ivareta.

Unntatt søknadsplikt

Det er firmaet Kaldslettneset AS som planlegger utbygging på naboeiendommen. Firmaet har plassert en midlertidig brakkerigg på den omstridte eiendommen. Dette er unntatt søknadsplikt.

Tromsø kommune skal nå kartlegge om arbeidet som er gjort kan anses som vesentlig terrenginngrep. Kommunen har foreløpig stoppet gravearbeidet.