Hopp til innhold

– Ran av fisk på høylys dag

– Kjøp og salg av fiskekvoter er i strid med loven og har ført til et ran av flere fiskerisamfunn i Nord-Norge. Det mener tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet og lokalpolitiker i Arbeiderpartiet, Arne Luther.

Professor Peter Ørebech og Arne Luther i Kystens Tankesmie ber Riksrevisjonen granske at fiskere sel

Professor Peter Ørebech og Arne Luther i Kystens Tankesmie ber Riksrevisjonen granske at fiskere selger og kjøper kvoter som tilhører hele det norske folk.

Foto: Øystein Antonsen

Sammen med professorene Peter Ørebech og Torbjørn Trondsen i Kystens Tankesmie i Tromsø krever han at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sørger for at Riksrevisjonen gransker det de mener er klare brudd på loven.

Den sier at de ville marine ressursene tilhører det norske fellesskapet, det vil si alle, deg og meg. Nå blir torsken og andre fiskeslag i strid med loven forvaltet av markedet og storkapitalen, sier Arne Luther.

Myndigheten lar det skje

Kystens Tankesmie viser til havressursloven som Stortinget har vedtatt. Deltakerloven er like klar. Den sier at høstingen av marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode. Det skjer ikke i praksis, noe mange er enige om. En av dem er professor Peter Ørebech i Kystens Tankesmie i Tromsø.

– Det som skjer i virkeligheten er at myndighetene unnlater å plukke ut og bestemme hvem som skal få drive fiske. Den oppgaven overlater staten til den som går ut av fisket. Han får selv plukke ut hvem han vil selge kvotene til. Pengene putter fiskeren og rederen i egen lomme, en verdi som hele fellesskapet eier. Pengene skulle gått tilbake til statskassen, sier Ørebech.

Smutthull i regelverket

Ørebech hevder dette har fått lov til å skje ved at smarte jurister har funnet smutthull for å unngå regelverket. Det har fått utvikle seg, uten at myndighetene har slått ned på det, sier han.

Tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Arne Luther sier markedsstyringen av kvotene har fått skje på grunn av at politikerne på Stortinget mangler kunnskap om fiskerinæringa.

– Storkapitalen dirigerer alt. Fiskebåtredernes Forbund, Fiskebåt der de store rederne er medlemmer, er til enhver tid den sittende regjerings rådgiver. Derfor har dette fått utvikle seg. Folk flest har ikke fått med seg det som har skjedd. Vi har opplevd et ran av fiskerettigheter i Nord-Norge. 100 000 tonn mistet vi, nesten over natta, sier Luther.

Flere regjeringer har skyld

– Fiskerinæringen er alfa omega for Nord-Norge. I dag er den fullstendig kapitalisert. Det har skjedd gjennom skiftende regjeringer. Arbeiderpartiet startet løpet som har ført til at vi snart er fri for den middelstore kystflåten i Nord-Norge.

Professor Torbjørn Trondsen ved Norges fiskerihøgskole viser gjennom statistikk til at antallet båter over 11 meter nord for 62 grader nord nærmest er halvert som følge av kjøp og salg av kvoter som tilhører det norske fellesskapet.

– Det er et paradoks at staten årlig tildeler kvoter som er gratis. Når fiskeren får papiret kan han gå i banken og pantsette det. Det kan han bruke som et handelsobjekt. Det betyr at det norske folk er kausjonister for redere som får bygge opp sin private formue, sier Torbjørn Trondsen.

Riksrevisjonen neste

Professor Peter Ørebech opplyser til NRK at Riksrevisjonen nå ser på konklusjonen til den danske Riksrevisjonen, som i sterke ordelag har kritisert danske politikere og fiskerimyndigheter for hvordan kjøp og salg av kvoter i Danmark har foregått over flere år.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget er tidligere bedt om å se på saken, uten at det har skjedd. Nå tror Ørebeck at tiden er kommet.

Nyheter fra Troms og Finnmark