Aktor om knivstikkingen i Kvæfjord: – Nødvendig å verne samfunnet mot tiltalte

Aktor krever at 62-åringen som knivstakk ei 13-årig jente på skoleveien i Kvæfjord i Troms i fjor dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Knivstikking

Den da 13 år gamle jenta ble knivstukket på vei til Borkenes skole i Kvæfjord i Troms i september i fjor.

Foto: Jostein Eldevik / NTB scanpix

Erik Thronæs

Aktor Erik Thronæs.

Foto: Nils Mehren / NRK

Christian Flemmen Johansen

Christian Flemmen Johansen er jentas forsvarer.

Foto: Nils Mehren / NRK
– Bevisene er uomtvistelige. Vedkommende var psykotisk og utilregnelig i gjerningsøyeblikket, sa aktor, Erik Thronæs i sin prosedyre i Trondenes tingrett i Harstad torsdag.

Den tiltalte mannen (62) har innrømmet at det var han som stakk den nå 14 år gamle jenta med kniv i september i fjor.

Jenta var på vei til Borkenes skole da mannen knivstakk henne, rundt 150 meter fra skolen. Hun fikk alvorlige skader, og måtte opereres to ganger.

– 30 cm lang kniv

De sakkyndige har i retten gitt både skriftlige og muntlige forklaringer om at de vurderer at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Aktor mener det er riktig å dømme tiltalte til tvungent psykisk helsevern.

– Det er klart at tiltalte stakk jenta. Skaden var omfattende, og ble påført fornærmede uprovosert. Det er alvorlig og farlig å stikke noen i magen med en 30 centimeter lang kniv. Tilfeldigheter gjorde at ikke skaden var dødelig, sa Thornæs i retten.

Jentas (14) bistandsadvokat Roar Edvardsen mener jenta må få 100.000 kroner i erstatning.

– Tapt skolegang

– Hun har fått fysiske skader og har hatt en forferdelig opplevelse. Hun har tapt skolegang, og hendelsen har gjort noe med hele hennes livssituasjon, sa Edvardsen i retten torsdag.

Han mener handlingens grovhet og følgene den har fått for jenta og hennes familie gjør at hun må få erstatning.

– Nå går det fint for jenta. Til tross for opplevelsen blir hverdagen stadig bedre for jenta, sa Edvardsen.

Tiltalte har forklart at han ikke husker hendelsen. Aktor Erik Thornæs fester ikke lit til mannens forklaring om at angrepet var gjort uten forsett.

Dømt sju ganger tidligere

Fire vilkår må være oppfylt for at en person skal dømmes til tvungent psykisk helsevern. Alle disse er oppfylt ifølge aktor. Mannens adferd og psykiske helse fører til at det er fare for gjentagelse.

– Det er nødvendig å verne samfunnet mot vedkommende. Han var psykotisk på gjerningstidspunktet og er dermed straffri. Lovbruddet et svært alvorlig, og det er fare for gjentagelse, sa Thornæs.

62-åringen er domfelt sju ganger tidligere, blant annet for vold og truende adferd.

– Vil få hjelp

– Tidligere har dette også vært gjort i berusa tilstand. Denne gangen var han edru. Tilkalte har hatt lite tilbud rundt seg ,og har lite vært villig til å ta imot hjelp. Med tvungen psykisk behandling vil han få hjelp, sa aktor.

Dersom retten dømmer tiltalte til tvungen psykisk helsevern vil det sannsynligvis bli ved UNN i Tromsø. Den vil være tidsubestemt og ha fokus på rehabilitering av tiltalte.

– Fornærmede ble angrepet uten grunn mens hun var på vei til skolen. Motivet er uklart. Det underbygger gjentagelsesfaren, mener aktor.

– Kan ha vært forbigående bevisstløs

– Det er ikke tilstrekkelig godtgjort i at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Det er en mulighet for at han hadde en forbigående bevisstløshet i gjerningsøyeblikket ved at han hadde et lite hjerteinfarkt. Hjerteinfarktet ble påvist to dager etter han ble arrestert. Det er uheldig at dette ikke ble undersøkt nøyere, sa tiltaltes forsvarer Christian Flemmen Johansen i sin prosedyre.

Han mener derfor at tvilen må komme tiltalte til gode og at han må frifinnes.

– Angrer

Forsvareren mener det ikke er en kvalifisert risiko for at tiltalte vil gjøre en tilsvarende handling.

– Han har vært gjennom tre undersøkelser. De viser at det ikke er en nærliggende fare for at han vil til angrep. Aktor viser til at han ikke lenger bruker alkohol og vært rusfri de siste fem åra. Det minsker risikoen, sa forsvareren og viste til at vedkommende angrer sin handling.

Forsvarer konkluderte med at tiltalte dermed ikke kan idømmes tvungent psykisk helsevern.

– Bistandsadvokatens krav om erstatning er rimelig, mente forsvareren.

Dom ventes fredag 20. juni.

Den tiltalte møtte ikke i retten i dag på grunn av helsetilstanden.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen