Hopp til innhold

Privat firma forskutterte utenlandsreiser for kommuneansatte

Ansatte i Tromsø kommune reiste tre ganger til Canada og Latvia. Reisene ble arrangert og forskuttert av et privat firma i Sør-Norge. Etterpå solgte firmaet tre ismaskiner til Tromsø kommune.

Tromsø ishall

Tromsø kommune handlet ismaskiner til anleggene sine for 3,7 millioner kroner fra et privat firma.

Foto: NRK

Også en reise til Oslo ble betalt av dette firmaet. Etter en tilbudsrunde kjøpte kommunen utstyr for nesten 3,7 millioner kroner av det samme firmaet.

Tre utenlandsreiser

Fra 2008 til 2013 har fire ansatte i kultur – og idrett i Tromsø kommune vært på kurs og seminarer i Canada og i Latvia.

Reiser for til sammen 115.000 kroner ble betalt av det private firmaet.
Seinere ble faktura for reisene videresendt til Tromsø kommune.

De fire ansatte som har reist utenlands var alle ansatte i Kultur – og idrett i Tromsø kommune.

Utenlandsreiser før kjøp:

  • Det første kjøpet ble gjort i april 2008. I januar 2008, tre måneder før kjøpet foregikk den første reisa til Canada. To ansatte i Kultur og idrett deltok. I papirene står det at turen dreide seg om en konferanse. Det ble kjøpt en brukt maskin til kunstisbanen i Tromsø.
    Kjøpesum: Kr. 622.000,00

  • Neste kjøp av ismaskin ble gjort i 2010. I desember 2008 hadde de samme personene som reiste til Canada vært på nytt kurs og seminar. Denne gangen i Riga i Latvia. Også den reisa ble i etterkant fakturert Tromsø kommune.
  • Pris for ismaskinen: Kr. 1.326.856,25

  • Siste innkjøp ble foretatt i mars 2013. Da kjøpte Kultur – og idrettsavdelinga en ismaskin til kr. 1.710.000,00. I mai 2011 hadde fire personer fra Kultur – og idrett reist til Canada på det som i fakturaen heter kurs og befaring. De to fra tidligere reiser samt to andre ansatte deltok på denne turen.
  • Samlet kjøpesum for de tre maskinene er kr. 3.659.365,25.
Kommunaldirektør Oddgeir Albertsen

Finansdirektør Oddgeir Albertsen ble overrasket da de begynte å undersøke reisene til Canada og Latvia.

Overrasket finansdirektøren

– Hvordan reisene var organisert visste vi ingen ting om, sier finansdirektør Oddgeir Albertsen i Tromsø kommune.

I kommunens finansavdeling hadde man til å begynne med vanskeligheter med å finne ut hva som hadde skjedd.

– Da NRK ba om innsyn i reisene, oppdaget vi at alle turene var blitt forskuddsbetalt av leverandørfirmaet og seinere viderefakturert til kommunen, sier han.

Uvanlig praksis

– Hvorfor ble dette oppdaget først nå?

Selv da vi begynte å undersøke saka hadde vi vansker med å finne ut hva som egentlig hadde skjedd. Tingene var gjort på en uvanlig måte som ikke gjorde det lett for oss å avdekke hvordan det hadde foregått.

– Har deltakerne på reisene levert vanlige reiseregninger fra disse turene?

– Nei, vi kan ikke finne spor av reiseregninger i forbindelse med disse reisene.

Ikke sporbart

– Reisene ble betalt av et privat firma som Tromsø kommune etter reisene gjorde forretninger med. Er det OK?

– Nei, det er det ikke. Slik det er gjort er det ikke mulig å se innholdet i reisene. Det bør være et skille mellom tjenestereisene og firmaer som er potensielle leverandører av varer og tjenester til kommunen, sier finansdirektør Oddgeir Albertsen i Tromsø kommune.

Denne ismaskinen koster 1,7 millioner kroner

Denne ismaskinen til 1,7 millioner kroner ble kjøpt i 2013.

Foto: NRK

Betalte også reise til Oslo

Foruten å finansiere utenlandsturene, betalte det private firmaet i februar 2013 en reise til Oslo for lederen og hans avdelingssjef.

Den reisa dreide seg om forhandlinger i forbindelse med kjøp av den nye ismaskinen til 1,71 millioner kroner.

Finansdirektøren reagerer

Fakturaene på reisene som leverandørfirmaet hadde finansiert ble godkjent av lederen i Kultur og idrett. Han hadde sjøl deltatt på alle tre reisene til utlandet samt reisa til Oslo.

– Reiser skal ikke under noen omstendighet arrangeres og betales av private firmaer som har en forretningsforbindelse med kommunen. I dette tilfellet har reisene blitt viderefakturert til kommunen i ettertid. Resultatet er at det ikke foreligger god dokumentasjon knyttet til reisene, sier finansdirektør Oddgeir Albertsen.

Kultursjefen sa ja

Kåre Sørensen var kultur – og idrettssjef i Tromsø kommune da reisene som NRK beskriver foregikk.

Hva visste han om reisene og måten de ble betalt på?

– Jeg visste at de skulle ut på reise og at reisene skulle betales over Kultur – og idretts budsjetter, sier Sørensen som i dag er pensjonist.

– Reisene ble betalt av firmaet man skulle handle med. Kravet om tilbakebetaling kom til kommunen i ettertid. Er det en vanlig måte å gjøre det på?

– Nei, men det var jo meninga at regninga til slutt skulle ende opp hos Kultur – og idrett.

– Hvem attesterte regningene da de kom inn?

–Avdelinga som sendte sine folk utenlands kunne sjøl attestere regningene. Det betyr at de ble attestert av lederen, sier daværende kultur – og idrettssjef Kåre Sørensen.

NRK har fått tilgang til reisefakturaene som viser at de i ettertid er godkjent at lederen som sjøl var ute og reiste.

Ualminnelig grovt brudd

Lederen har vært en sentral person i forbindelse med innkjøpene. Han står oppgitt som referanse på fakturaene til to av maskinene. En av maskinene har han ifølge fakturaen sjøl inspisert og godkjent.

Dessuten har han altså godkjent fakturaer fra firmaet som arrangerte og betalte turene til Canada, Latvia og Oslo.

Jens Ingvald Olsen

– Dette minner om bukken og havresekken, sier byråd for finans, Jens Ingvald Olsen (R).

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Hvordan kommenteres en slik kommunal praksis?

Spørsmålet går til byråd for finans i Tromsø, Jens Ingvald Olsen.

– Slik som du beskriver saka har vi å gjøre med et ualminnelig grovt brudd på kommunens regelverk.
Private firma skal ikke arrangere eller betale tjenestereiser for våre ansatte.

Tromsø kommune er fullt ut i stand til å betale sine egne flybilletter, hotellopphold og diettpenger uten at de skal forskutteres av et privat firma.

Bukken og havresekken

Å attestere sine egne reiser er for meg som å la bukken passe havresekken, sier Olsen.

– Du bruker begrepet "ualminnelig grovt brudd". Hva innebærer det?

– Hvorvidt dette grenser til korrupsjon skal jeg ikke uttale meg om på nåværende tidspunkt. Det må undersøkes nærmere av administrasjonen og eventuelt kontrollutvalget.

Om det etter undersøkelsene er grunnlag for politianmeldelse, må kommunens ledelse komme tilbake til, sier finansbyråd i Tromsø kommune, Jens Ingvald Olsen.

Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen

Kommunaldirektør for næring, kultur og idrett, Bjarte Kristoffersen liker ikke at et privat firma har arrangert og betalt tre utenlandsreiser for kommunens ansatte.

Gir mindre innsyn

Kommunaldirektør for næring, kultur – og idrett, Bjarte Kristoffersen er skeptisk til at man lar en leverandør av varer til kommunen organisere og fakturere reiser for kommunalt ansatte.

– Det gir oss mindre innsyn i innholdet i reisa, sier Kristoffersen.

– Jeg er ny i jobben som kommunaldirektør og har ikke med meg historia. Derfor skal jeg be firmaet som organiserte og fakturerte reisene om flere opplysninger.

Det gjør jeg for å skaffe meg oversikt over hva disse reisene faktisk har inneholdt, sier kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen i Tromsø kommune.

Vil ikke kommentere

NRK har gitt lederen i Kultur – og idrett anledning til å kommentere reisene og den måten de ble håndtert på. Han har avslått tilbudet, men sier likevel at reisene var godkjent av daværende kultur – og idrettssjef.

NRK anbefaler

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Knuste-terneegg-Finnsnes

Rundt 30 terneegg knust i Senja: – En dyretragedie

Styringspartiene i Tromsø

Styringspartiene er enige om kuttliste i Tromsø kommune

PCI-senteret i Bodø.

Lydlogger avslører «krangel» om hjertepasienter i Nord-Norge

Tommy Olsen

Tommy i Tromsø hjelper båtflyktninger i Middelhavet: Nå vil Hellas ha han internasjonalt etterlyst