Krever at strømnettet styrkes

Strømprosjekter tilsvarende 20 Alta-kraftverk ligger brakk i Nordland. Kraftselskapene krever at strømnettet styrkes.

Frode Valla i Helgelandskraft

SVAKT STRØMNETT: Det må bygges mye linjekapasitet for å få ut potensialet i Nordland, sier Frode Valla i Helgelandskraft.

Foto: Rainer Prang/Anita Borkamo / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Oluf Ulseth

Oluf Ulseth, Energi Norge

Foto: Johnny Syversen

Om ikke kraftnettet i Nordland forsterkes, vil ikke regionen få nytte av den nasjonale satsingen på fornybar energi, mener administrerende direktør Oluf Ulseth i interesseorganisasjonen Energi Norge.

Nordland har et stort potensiale for å vinne fram med vann- og vindkraftprosjekter, men da må strømnettet mellom nord og sør styrkes, mener han.

– Overføringslinjene gjør at prisforskjellene mellom ulike deler av landet blir mindre. De legger til rette for et fremtidig energisystem, vi kan bruke mer fornybar og mindre fossil energi og det legger til rette for verdiskapning gjennom nye prosjekter og nye investeringer i vannkraft og vindkraft, sier Ulseth.

For svakt strømnett

I Nordland er strømprosjekter tilsvarende 20 Altakraftverk til behandling hos NVE.
Men siden strømnettet i Nordland ikke er sterkt nok er det problematisk å realisere potensialet.

– For de som har store tunge prosjekter på vannkraft og vindkraft taper i prinsippet penger for hver dag det ikke er mulig å frakte kraften. De prosjektene ligger bare på vent. Det gjelder for hele Nordland. Det er store mengder, og de regionale aktørene må spille på lag med Statnett. Her må det bygges mye linjekapasitet for å få ut potensialet, sier nettsjef Frode Valla i Helgelandskraft.

Vil øke

I dag er overføringskapasiteten på strømnettet 500 megawatt, og den vil øke til 1300-2000 megawatt i løpet av en periode på 15 år.

– Det er lang tid til 2025 og hvis vi får andre behov enn vi forventet, må vi gjøre om planene, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Irene Meldal.

Energiministeren vedgår at kraftnettet er elendig

Samme dag som Statnett måtte koble ut strømmen til 93 000 personer i Nord-Norge, vedgikk olje- og energiminister Terje Riis Johansen at strømnettet i nord er for dårlig.

– Vi har for dårlig nett i Nord-Norge, slik som det dessverre er også andre steder i landet. Det går stort sett bra, men vi ser at konsekvensene blir store når uforutsette hendelser som dette finner sted. Det er viktig å få på plass en ny 420-kilowattledning fra sør til nord i dette området. Det er nødvendig for å få permanent god strømforsyning i regionen, sier Riis-Johansen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.