– Kommunereformen er godt i gang i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark er kommet godt i gang, og Fylkesmannen som veileder kommunene er fornøyd med hvordan det går.

Kautokeino

Kautokeino er av flere kommuner i Vest-Finnmark som har kommet langt med arbeidet med kommunesammenslåinger.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Alle kommunene jobber med kommunereformen. Og mange er kommet godt i gang med arbeidet. Man er kanskje kommet lengst i Vest-Finnmark hvor flere er konkret i gang med utredningsarbeidet med tanke på å vurdere sammenslåing, sier Bente Larsen som er prosessveileder hos Fylkesmannen.

Stort prosjekt i øst

Men også i Øst-Finnmark har man kommet i gang med arbeidet forteller Larsen:

– I østfylket har det gjennom vinteren vært ganske mange politiske samtaler, og nå er de i startgropen med å komme i gang med et prosjekt som gjelder de fleste kommunene i øst.

Ragnar Olsen

Det er veldig viktig å involvere innbyggerne, sier ordfører i Kvalsund Ragnar Olsen.

Foto: Thor Thrane / NRK

Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser for å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med noen av nabokommunene. Det er Fylkesmannen, i samarbeid med kommunenes organisasjon KS som bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene.

Samler seg i vest

– Hammerfest, Kvalsund og Måsøy er kommet godt i gang, og har startet med sine folkemøter for å orientere om det arbeidet overfor innbyggerne, sier Larsen.

Også Alta, Loppa, Kautokeino som har med seg Kvænangen er begynt konkrete planer.

– De er godt i gang med utredninga og har en klar tidsplan for det arbeidet som de holder på med.

Viktig å involvere innbyggerne

I Kvalsund var det folkemøte 22 april, i Hammerfest i går, og 18 mai skal det være i Havøysund. Ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen, mener det er viktig å innvolvere innbyggerne:

– For å få innspill om elementer som vi ikke har tenkt på bør utredes.Men jeg synes det er vel så viktig når det er et reformarbeid man skal se på, at man også ser på nåværende situasjon, kan man bli bedre med å være alene, og hvordan det vil være i fremtiden.

Nyheter fra Troms og Finnmark