Hopp til innhold

– Hjelpeapparatet svikter kvinner på asylmottak

Leder av Midt-Troms krisesenter, mener hjelpeapparatet rundt voldsutsatte kvinner på asylmottak er altfor dårlig.

Krisesenter

Leder May-Ellen Uteng på Midt-Troms krisesenter sier de ofte er alene om å hjelpe hvis de får inn kvinner utenom arbeidstida.

Foto: Arild D. Moe

– Når vi får inn kvinner fra asylmottak, er vi ofte alene om å hjelpe dem hvis det skjer noe utenom arbeidstida, sier leder May-Ellen Uteng på Midt-Troms krisesenter.

Uteng forteller at en del kvinner blir seksuelt trakassert, truet, og utsatt for overgrepm og mener kvinner som blir utsatt for dette på asylmottak ikke har et godt nok hjelpeapparat i Norge i dag.

– Jeg etterlyser at det finnes en person på mottak, og i ulike instanser, som er tilgjengelig hvis vi på krisesenteret trenger å konfere og samarbeide med noen etter klokka halv fire og i helgene, sier Uteng.

Hun mener krisesenteret ikke tar unødig kontakt.

– Når vi tar kontakt, så er det nødvendig, sier Uteng.

Krever døgnbemanning

John Peder Egenæs

Leder i Amnesty International Norge, Jon Peder Egenæs, mener at asylmottakene bør få døgnbemanning.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Trygghetene for kvinner i asylmottak var tema i en rapport Amnesty International laget i 2008. Leder Jon Peder Egenæs mener lite har skjedd siden da, når situasjonen er slik kriselederen i Troms beskriver.

Amnesty mener nå at asylmottakene må få døgnbemanning.

– Både kvinnene selv trenger noen å gå til i gitte situasjoner, enten i akutte eller ved en følelse av ubehag, som ofte var tilfellet for de kvinnene vi snakket med. Men også krisesentrene trenger det i ekstreme situasjoner, hvor folk frykter til krisentrene, sier Egenæs.

– Har god oppfølging

– Hos oss bor kvinner og barnefamilier for seg selv, og vi har gode ordninger for å følge de opp, sier daglig leder May-Britt Stensjø Miri ved Tromsø mottakssenter.

– Det er et krav at det skal være mulig å nå mottaket 24 timer i døgnet, og det har vi ordnet med en bakvaktordning. Alle beboerne har mulighet til å ringe mottaket og få svar uansett tid på døgnet, sier Miri.

Hun sier at kvinnene også har fått informasjon om at dersom noe akutt oppstår er det viktig å ta kontakt med politiet eller eventuelt ambulanse.

– De har en mye kortere responstid enn vi har dersom noe skulle skje, sier Miri.