– Statoil hausser opp størrelse og verdi av Skrugard-funnet

Statoil hevder Skrugard-funnet er det viktigste på ti år, og spår store lokale ringvirkninger i Finnmark og Nord-Norge. Bellona mener det er alt for tidlig å si.

Polar Pioneer

Boreriggen Polar Pioneer har gjort oljefunnet i Barentshavet.

– De er grenseløse optimister, og det kan jeg jo vanskelig nekte dem. Men det har jo ikke så mye med realiteten å gjøre, foreløpig, sier Sigurd Enge, rådgiver i marin forvaltning i Bellona.

Han mener Statoil og de som ser for seg ringvirkninger og vekst feirer for tidlig. Og at med Statoils planlagte utbyggingstid på seks år, tar man også lite hensyn til at Skrugard byr på store sikkerhetsmessige utfordringer

– Det finnes ikke et offshorefelt med mer mørketid, kaldere vann, kaldere luft, og dårligere sikt, sier han.

300 milliarder

Etter å ha boret tørt i en årrekke var nyheten om Skrugard-funnet kjærkommen for Statoil, men også for Finnmark.

Hammerfest- ordfører Alf E. Jacobsen var kjapt ute. Han mente Skrugard styrker kravet om en ny og større flyplass. Også andre har meldt seg på, med et ønske om at ringvirkninger og vekst skal nå deres kommune.

Flere har anslått at feltet innholder olje for 300 milliarder kroner ut fra dagens oljepris. Selv har Statoil tro på et funn på mellom 150 og 250 millioner fat oljeekvivalenter, og vil bruke seks år på å gå fra funn til produksjon.

Sigurd Enge, rådgiver i Bellona

Sigurd Enge, rådgiver i Bellona, heller kaldt vann ned i nakken på Skrugard-optimistene.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Urealistisk

Dette er urealistisk, mener Bellona, og heller kaldt vann i nakken på forventningsfulle.

– Det er sagt at det er dobbelt så stort som Goliat, men de tallene vi har fra Oljedirektoratet sier at det kan være mindre enn Goliat. Det vil man jo ikke få vite før man eventuelt borer, sier Enge.

Hammerfest

Hammerfest er en av byene som nå håper på lokale ringvirkninger fra Skrugard.

Foto: Allan Klo

Ingen ny Gullfaks

Sammenliknet med funn for 20-30 år siden, som Statfjord eller Gullfaks, er funnet lite.

OLA ANDERS SKAUBY FOTO: Kim Laland

Ole Anders Skauby

Foto: Kim Laland

Statoils informasjonssjef for norsk sokkel, Ole Anders Skauby, mener likevel Finnmark og Nord-Norge kan ha store forhåpninger om ringvirkninger og vekst. Skrugard er viktigere enn selve funnet, fordi det markerer åpningen av en ny oljeprovins, mener Skauby.

– Vi har tro på at det kan finnes mer. Og hvis vi får tilgang på mer areal, og kan lete og finne mer i den regionen, så vil det være åpent for mer utbygging med de konsekvenser det vil ha for regionen, sier han.

Ny situasjon for Finnmark

Video Oljefunn

Feiret oljefunnet i nord.

Under Barentskonferansen i Hammerfest ble en ny undersøkelse om nordnorsk leverandørindustri lagt fram. Den viser at 189 nordnorske bedrifter i fjor leverte varer og tjenester for 3,64 milliarder kroner til oljeindustrien.

Ståle Kyllingstad i NHOs olje- og offshoregruppe sier til Dagens Næringsliv at en utbygging av Skrugard kan bety 25 milliarder i investeringer. I så fall kan industrien gå lyse tider i møte.

– Det betyr at forventningene etter Skrugard egentlig er mye større enn Skrugard i seg selv. Og det betyr at man nå ser en helt ny fremtid for Barentshavet. Det er slik man må takle Skrugard – ikke som et prosjekt alene, men som en begynnelse på en helt ny situasjon for Finnmark, forteller Johan Petter Barlindhaug, styreleder i oljeselskapet North Energy.

– Ingen ny Stavanger

Video Johan Petter Barlindhaug

Johan Petter Barlindhaug mener Skrugard er en begynnelse på en ny situasjon for Finnmark.

Foto: Nyhetsspiller

Barlindhaug har likevel ingen tro på at Hammerfest skal bli et nytt Stavanger.

– Nei, det blir det aldri. Og det tror jeg ikke vi skal satse på. Finnmark har 70.000 mennesker og Hammerfest har bare 10.000. Her er det om å gjøre å bygge et næringsliv og forankre dette der man har fortrinn. Det er ikke snakk om enkelte steder, men snakk om hvordan vi får opp havner, veier og flyplasser, og ikke minst el-forsyning som gjør at det blir attraktivt å etablere seg. Og ikke bruk politisk kraft på å vurdere om det skal være på det ene eller andre stedet, sier han.

Finnmark viktig for Norge

Hvis Finnmark få ta del i de ringvirkninger som kan komme, vil det bety harde valg for Finnmarks politikere – når det kommer til hvilke steder man skal satse på, ifølge Barlindhaug.

Dersom man greier dette, kan Skrugard markere starten på en oljeprovins som gjør Finnmark viktig, for Norge, mener han.

– Dette er en unik mulighet for Finnmark til å si at nå skal vi over fra den fasen der Staten var viktig for Finnmark, nå skal Finnmark bli viktig for Norge, sier Barlindhaug.

Skrugard

Skrugard

Foto: Statoil