– Håper myndighetene tar vare på oss

– Mange grubler over framtida, men sier ikke noe. Det er trist å miste gode kollegaer, sier Svein Jonny Albrigtsen, sikringsinspektør i Gruve 7 på Svalbard.

Svein Jonny Albrigtsen på Svalbard

Store Norske må si opp 100 ansatte fordi kullprisen er lav. Sikringsinspektør Svein Jonny Albrigtsen i Gruve 7 i Adventdalen i Longyearbyen sier han håper myndighetene vil ta vare på han og kollegaene hans.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Fordi prisen på kull ute på verdensmarkedet er så lav, og trolig vil bli det i god tid framover, nedbemanner det statlige gruveselskapet Store Norske på Svalbard med 100 årsverk. Styret er redd for store underskudd om de ikke nå gjør noe.

– Nei det er ikke artig å tenke på framtida og det er verst for dem som må reise fra øya, sier sikringsinspektør Svein Jonny Albrigtsen til NRK.

Han tenker mest på dem som har familie og unger, og som nå må begynne på nytt igjen.

– Vi som har vært her en stund har vært igjennom sånne nedbemanningsprosesser mange ganger. Men det er klart folk tenker mye og grubler på om de blir sendt til fastlandet, selv om de ikke sier noe selv, tror Albrigtsen.

Ansatte i gruveselskapet Store Norske håper myndighetene tar vare på dem.

Foto: Marita Bolle Andersen.

Frykter kompetanseflukt

Sikringsinspektøren er redd for at gruveselskapet Store Norske nå mister mye god kompetanse i denne prosessen.

– Vi vil jo gjerne beholde fagfolk som er her.

Svein Jonny Albrigtsen, sikringsinspektør i gruve 7.

– Skal vi bemanne opp igjen må vi starte på nytt med opplæring og utdanne nye folk. Det er det som er det verste, sier den erfarne sikringsinspektøren.

– Minst 100 personer vil innen nyttår ha fått beskjed om at Store Norske ikke lenger har bruk for dem. Hva tenker du om å miste så mange kolleger?

– Det er veldig synd. Vi er jo en egen gjeng med fint kameratskap som jobber godt i lag. Det blir underlig, for å si det sånn.

– Hva med framtida for Store Norske?

– Jeg håper Store Norske består og at myndigheten tar var på oss, ser viktigheten av det vi gjør her. Vi er jo stolt av arbeidsplassen vår, sier Albrigtsen.

Svalbard

Det blir redusert drift i Svea og Lunckefjell, mens gruve 7 (der dette bildet er tatt) utenfor Longyearbyen foreløpig ikke blir berørt av spareplanene.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Han tror likevel ikke at dette er slutten på gruvedrifta på Svalbard. Selv om det er mange motstandere så vil ikke gruvedrifta forsvinne før myndighetene kan erstatte dem.

– Vi må sette vårt støt mot sentrale myndigheter

Det er dagen derpå også for styret i Store Norske. Selskapet har prøvd i det lengste, men kommer ikke utenom oppsigelser for å berge økonomien.

Annette Malm Justad

Styreleder i Store Norske, Annette Malm Justad sier at oppsigelsene ikke er noe de gjør med lett hjerte.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, og i hvert fall ikke nå rett før jul. Men det er dessverre en nødvendighet for å sikre videre drift av selskapet, så det går vi til med stor ydmykhet, sier styreleder i Store Norske, Annette Malm Justad.

Og i Longyearbyen frykter man konsekvensene av de mange oppsigelsene.

– Hva lokalstyret kan gjøre nå er vanskelig å si, men vi må sette vårt støt mot sentrale myndigheter og formidle budskapet om viktigheten av Store Norske. Nå er vedtaket et faktum, og Store Norske gjør jo dette for å overleve, forteller Geir Hekne som er nestleder i Longyearbyen lokalstyre.