Næringsministeren forventer lønnsom gruvedrift

Men Monica Mæland vil vurdere spørsmål om mer penger fra staten dersom styret i Store Norske ber om det.

Gruvedrift på Svalbard

Ministeren forventer lønnsom drift.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

Mandag ble det klart at minimum 100 personer må gå i gruveselskapet Store Norske på Svalbard.

Fordi prisen på kull er så lav på verdensmarkedet, og fordi den vil holde seg lav i lang tid framover, velger nå styret i gruveselskapet å nedbemanne. De tar ikke sjansen på å påføre selskapet store underskudd.

I en e-post til NRK skriver Monica Mæland at Næringsdepartementet på vanlig måte vil vurdere og ta stilling til forslag som styret i Store Norske legger fram.

«Dette gjelder også forslag til tiltak som krever eiers medvirkning, slik som eventuelt spørsmål om tilførsel av kapital.»

Noe mer konkret enn dette vil hun ikke være.

Næringsminister Monica Mæland (H)

– Store Norske må tjene penger på gruvedrifta, sier Næringsminister Monica Mæland.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Har tjent 1,5 milliarder

Videre står det at ingen må glemme at Store Norske har levert gode overskudd tidligere år. Over 1,5 milliarder kroner til sammen de siste 10 årene.

«En god drift og økonomi er viktig for at selskapet skal kunne bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles. Dette henger sammen med de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk.»

Mæland forstår at selskapet er i en krevende fase nå, og departementet har en løpende dialog med styret, skriver hun i e-posten til NRK.

«Styret er tydelig på at selskapets økonomiske situasjon er alvorlig og at det arbeides aktivt med å finne gode løsninger. Store Norske skal drives på forretningsmessig grunnlag. Staten er en langsiktig eier i Store Norske.»