– Folk flest vil merke fint lite til regionreformen

Førsteamanuensis Ketil Zachariassen er mer spent på hvordan oppdelingen av Nord-Norge vil påvirke fremtidens offentlige ordskifte.

Troms fylke - Tromsø

Førsteamanuensen mener folk flest i Tromsø som i resten av den nye regionen, vil merke lite til sammenslåingen.

Foto: Robert Greiner/NRK

Folk flest vil merke fint lite til regionreformen. Det mener førsteamanuensis Ketil Zachariassen ved UiT – Norges arktiske universitet. Han tror den digitale revolusjonen har gjort at folk i Troms og Finnmark merker fint lite til at fylkene slås sammen.

– Hvis det blir en sammenslåing, så tror jeg ikke de fleste vil merke det i noen særlig grad. For det første er fylket og fylkesadministrasjonen noe de færreste har noe å gjøre med til daglig. Og skal man kontakte dem, har det i lang tid vært slik at man tar kontakt via telefon, e-post, eller andre former for nettbruk.

På onsdag ble det klart at Troms og Finnmark blir én region, mens Nordland består som egen region.

Regionreformen handler blant annet om å frigjøre midler fra administrasjon, og gi en balanse mellom to nye regioner som hver vil ha rundt 240.000 innbyggere.

– Synes det er forkastelig

Men det er mange som ikke kjøper ord som samfunnsutvikling, og flere er uenige i både reformen generelt og oppdelingen av Nord-Norge spesielt.

– Jeg liker ikke måten de jobber på, hvor man bare tvinger oss til samarbeid. Jeg synes det er helt forkastelig, og jeg tror ikke dette er noe som verken Troms eller Finnmark kommer til å tjene på, sier leder Geir Iversen i Senterpartiet i Finnmark.

Men førsteamanuensis Zachariassen mener folk flest kan ta det hele med knusende ro. Han er mer opptatt av hvordan regionreformen vil påvirke fremtidens bevissthet og debattklima.

– Jeg tror det er viktigere hvordan dette vil påvirke det offentlige ordskiftet, media og politikken.

Mener Finnmark vil være et godt navn

Zachariassen påpeker at Troms og Finnmark en gang var i samme amt. Fra gammelt av utgjorde Nordland og Finnmark Nord-Norge. Troms og Finnmark var samlet i én administrativ enhet, Finnmarkens amt. Så ble Troms amt skilt ut, og først i 1918 ble det Troms.

– Skal vi finne et navn på dette, kan det være lurt å se litt tilbake i tid. Jeg tenker at Finnmark ville være et godt alternativ til denne nye regionen.

– Hvor tenker du en regionhovedstad bør ligge?

– Jeg tror kanskje det kan være klokt å legge den en plass midt i denne regionen. Og da er det kanskje Alta som nærmer seg, sier Zachariassen.