Entusiasme om regionen – men grensen får kritikk

Folk i Sør-Troms er positive til deling av landsdelen, men kritiske til at fylkesgrensa mot Nordland blir urørt.

Næringslivet mener grensen mot Nordland bør justeres.

I Sør-Troms møtes grensesettingen med de nye regionene med skepsis.

– Jeg synes det er flott. Kjempeflott! Vi har veldig mye samarbeid med Finnmark, så hvorfor ikke?

At Nord-Norge skal deles opp i to regioner møter entusiasme på gaten i Harstad onsdag. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som egen region. Det bekreftet leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge Njåstad.

Njåstad sier at det foreløpig ikke er snakk om grensejustering mellom Troms og Nordland, men at dette kan komme i det videre arbeidet med regioninndelinger.

– Ønsket å stå sammen

For det er grensen mellom de to regionene som skaper diskusjoner i Sør-Troms. Fylkesgrensa krysser inndelinga av en rekke offentlige institusjoner, som sykehus, universitet og veivesen, for å nevne noe.

– Flere næringsaktører, både i Narvik og Harstad, ønsket at vi skulle stå sammen. Spesielt på bakgrunn av den satsingen som skjer rundt Evenes, og den verdiskapningen som skjer i regionen vår. Hvis vi ikke får holdt sammen, så synes vi det er uheldig, sier Ole Johnny Korsgård, leder av Harstad og omegn næringsforening.

Han skulle helst sett at Narvik, Evenes og kommunene i Sør-Troms med seg inn i Troms/Finnmark.

(Artikkelen fortsetter under)

Dag Sigurd Brustind

Lederen for regionrådet i Sør-Troms, Dag Sigurd Brustind, hadde ønsket at grensen skulle gå i Tysfjord.

Foto: Nils Mehren / NRK

Ønsket grensen til Tysfjord

Lederen for regionrådet i Sør-Troms, Dag Sigurd Brustind, sier de har vært veldig klare på sin sak.

– Hvis Nordland skulle bli et eget fylke, så ønsker vi at grensen skulle gå i Tysfjord. Grunnen til det er også veldig klar, det er på grunn av både utdanning, samferdsel, politi og næringsliv.

Han mener dette ville lettet koordineringen mellom de ulike aktørene.

– I hvert fall 20 år har vi påpekt at den grensen som er i dag er unaturlig. Det er mulig å justere denne grensen, og vi er selvfølgelig skuffet over at dette ikke er gjort, sier Brustind.