Hopp til innhold

– Flere kommuner er nødt til å innføre boplikt

Samtidig som det er boligmangel, står flere hus tomme i mange av distriktene. Ordfører i Gratangen, Eva Ottesen, mener flere kommuner må følge i Gratangens spor.

Gammelt hus

Verdien på dette nedslitte huset ble tredoblet i vinter, og det er sannsynlig at flere ønsket seg huset som fritidsbolig. Fordi huset er disponert til boligformål, kan det likevel ikke brukes som fritidsbolig uten en søknad om omdisponering.

Foto: SimonsenVogtWiig

I Gratangen har det vært boplikt siden 2010. De gjennomførte en såkalt nullkonsesjon, et verktøy i konsesjonsloven som innebærer at kommunen kan bestemme at folk må bo i boligen de eier eller kjøper.

– Det betyr at unge folk kan få kjøpe seg en bolig som kanskje ellers ville endt som fritidsbolig, sier Ottesen.

Gratangen er den eneste kommunen i Troms som har innført en slik nullkonsesjon. I resten av Norge er det totalt 50 kommuner med tilsvarende boplikt. Problemet Ottesen ønsker å unngå er at helårsboliger brukes til fritidsboliger.

Et etisk spørsmål

I Storfjord vurderes det også å sette i gang tiltak for å få en slutt på boligmangelen.

– Mange hus står tomme, og blir brukt som fritidsboliger. Samtidig er det bolignød, så dette blir jo faktisk et etisk spørsmål, sier ordfører Knut Jentoft.

Knut Jentoft

Knut Jentoft mener den nåværende boligsituasjonen preges av et etisk dilemma.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

I Storfjord vurderer de å bruke Plan- og bygningsloven til å nekte folk å få omgjort bolig til fritidseiendom. Ottesen forteller at tiltaket var lite populært da det først ble innført i Gratangen, og Jentoft regner med det kan bli vanskelig også i Storfjord.

– Vi blir rett og slett nødt til å sette foten ned, sier Ottesen.

Noe av det som kan gjøre det vanskelig å sette foten ned, er når man vil gripe inn når barn overtar boliger etter foreldrene, og bruker det som fritidsbolig. Ottesen sier man gjerne skulle sett de bli boende her:

– Det er jo vanskelig å gå inn og nærmest tvinge folk til å selge, eller å flytte tilbake.

Flere må følge etter

Etter at loven ble innført i Gratangen hadde 28 eiendommer blitt behandlet etter denne loven, per 1. desember i fjor.

Eva Ottesen

Ordfører i Gratangen, Eva Ottesen.

Foto: Laila Lanes / NRK

Ottesen mener det har vært gode resultater, og trekker frem områder med kommunal infrastruktur som særlig viktig.

– Det er ikke noe særlig at områder der det trengs boliger til barnefamilier og unge, fylles opp av fritidsboliger som står tomme, sier hun.

Boliger til familier med barn i barnehager og skoler, trengs året rundt, og hun mener derfor flere kommuner vil være nødt til å innføre boplikt.

Nyheter fra Troms og Finnmark