Hopp til innhold

– Ja, dette gjør faktisk vondt

På tide å vurdere metoder for fangst og oppdrett, mener Dyrebeskyttelsen etter at ny forskning slår fast at fisken kjenner smerte.

Skrei

Har fisken det vondt når den havner på kroken? Det mener forskere å ha bevist.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Fisk føler smerte når de havner i trålen eller biter på kroken, sier Victoria Braithwaite, professor II ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen til På Høyden

Denne type spørsmål har skapt store diskusjoner mellom fiskere og miljøvernere de siste årene.

Victoria Braithwaite mener å ha funnet svaret. Hun fant ut at ørret har en bestemt type smertenerver hvis eneste funksjon er å sende smertesignaler til hjernen, i likhet med fugler og pattedyr.

Morfin lindret fiskesmerter

I et forsøk smurte Braithwaite eddik og gift fra bier på fiskens lepper. Fisken viste tydelig smertereaksjoner. De gnidde leppene mot bunn av karet og spiste ikke på flere timer.

Men da fisken fikk morfin og smerten forsvant, begynte de å oppføre seg som fisk igjen.

– Dette tyder på at det foregår en kognitiv smerteprosess, som er mer kompleks enn bare en ren refleks. Vi snakker her om å være bevisst sin egen tilstand, sier Braithwaite til På Høyden.

Fiskestang og laks

Smerte: Fisken føler smerte når den biter på kroken, sier forsker.

Foto: MMS

– Bør revurdere metoder

Ifølge Dyrebeskyttelsen er det ingen nyhet at at fisk kan føle smerte. Fisk er også inkludert i dyrevernloven som omfatter alle dyr, og også fisk, i Norge.

– Vi bør kraftig revurdere hvordan vi driver oppdrett og fangst av fisk, sier informasjonsansvarlig Odd Harald Eidsmo.

– Det er lang vei mellom liv og lære i dyrevernloven. Vi bruker fangstmetoder vi aldri ville godtatt for landlevende dyr. Det er kanskje fordi folk synes det er vanskeligere å relatere til at fisk føler smerte enn en hund.

– Det er jo naturlig å fiske

Fisker Johnny Ingebrigsten fra Gjesvær i Nordkapp kommune opplever i disse dager et eventyrlig torskefiske i Vest-Finnmark. Han er ikke helt enig i Dyrebeskyttelsens vurderinger.

– Vi spiser torsk, torsk spiser lodde, lodde spiser plankton. Sånn er naturen. Vi er jegere på lik linje med torsken. Naturen er jo laget slik at noen dyr fanger og spiser andre.

Johnny Ingebrigtsen

Fisker Johnny Ingebrigsten ønsker ikke endringer i næringa.

Foto: Knut Åserud

Ingebrigsten sier at hvis myndighetene skulle innført strengere krav til fiske på grunn av fisk som føler smerte så ville det fått enorme konsekvenser for næringa. Han har ikke tro på umiddelbare endringer.

Mindre stress = bedre fisk

– En bedre behandlet og mindre stresset fisk gir bedre kjøttkvalitet under slakting og gir høyere priser på markedet, påpeker Victoria Braithwaite som håper å starte en debatt rundt fiskenæring og etikk.

Victoria Braithwaite studerte smerte hos ørret. Hun tror mange fiskearter har liknende erfaringer.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.